Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

25/05/2016 - 09:29

Hôm nay, báo cáo sơ bộ kết quả bầu đại biểu Quốc hội khoá XIV

Theo chương trình dự kiến, tại phiên họp 48 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia báo cáo sơ bộ kết quả bầu cử.

Phiên họp lần thứ 48 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong một ngày.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghe Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia trình bày báo cáo sơ bộ kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tiếp đó các đại biểu sẽ thảo luận về báo cáo này.

Tại phiên họp, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về các báo cáo: Kết quả giám sát bước đầu chuyên đề Việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Kết quả giám sát bước đầu chuyên đề Hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển khoa học, công nghệ nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giai đoạn 2005-2015 và định hướng phát triển giai đoạn tới, trong đó chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo.

Hai dự thảo Nghị quyết về tiêu chuẩn và phân loại đơn vị hành chính; Nghị quyết quy định về phân loại đô thị cũng là những nội dung được cho ý kiến trong ngày làm việc hôm nay.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP