Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

25/01/2021 - 09:40

Hơn 1.500 đại biểu tham gia phiên trù bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

TTH.VN - Sáng 25/1, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII bước vào ngày làm việc đầu tiên với phiên trù bị tại hội trường lớn Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (TP. Hà Nội). Tham dự Đại hội có 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu Đảng viên trong cả nước.

Các đại biểu dự Đại hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trước khi bước vào phiên làm việc đầu tiên, các đại biểu dự Đại hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh do UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu dẫn đầu tham gia đoàn viếng.

Trong phiên làm việc đầu tiên, Đại hội tiến hành thông qua chương trình phiên họp trù bị, thông qua Quy chế làm việc, Chương trình làm việc, Quy chế bầu cử Đại hội XIII và Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

Sau phiên trù bị, các đại biểu sinh hoạt tại đoàn, nghiên cứu các tài liệu Đại hội, gồm: Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các Văn kiện Đại hội XIII, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương khóa XII…

Sáng mai (26/1), Đại hội chính thức khai mạc. Nhiệm vụ của Đại hội là tập trung kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011- 2020.

Đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045; Kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; Đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; Bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Theo phương án nhân sự, Trung ương khóa XIII có 200 người, gồm 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết. Số lượng nhân sự được chuẩn bị để trình ra Đại hội có số dư từ 10 - 15%. Đại hội có thể đề cử giới thiệu thêm nhưng số dư không quá 30%.

An ninh được thắt chặt và tất cả các đại biểu tham dự và những người liên quan đều phải thực hiện các quy trình một cách nghiêm ngặt. Vấn đề phòng, chống dịch COVID - 19 đều được triển khai đồng loạt. Không chỉ đại biểu, những người có liên quan như phóng viên báo chí đều phải thực hiện các bước đảm bảo theo quy định.

Dưới đây là một số hình ảnh liên quan đến ngày đầu tiên diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII:

Trung tâm Hội nghị Quốc gia - nơi diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Tất cả xe vào khu vực diễn ra Đại hội sáng 25/1 đều được kiểm tra an ninh nghiêm ngặt

Khu vực Binh chủng Hóa học - Bộ Quốc phòng khử khuẩn xe vào nơi diễn ra Đại hội

Đông đảo báo chí tác nghiệp tại Đại hội phiên trù bị

Tin, ảnh: Anh Phong

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP