16/11/2014 - 14:57

Hơn 100 tỷ đồng tu bổ và phục hồi di tích lăng Tự Đức

TTH.VN - Dự án thực hiện trong vòng 5 năm, kinh phí từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và nguồn huy động hợp pháp khác.

UBND tỉnh vừa phê duyệt dự án đầu tư Bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lăng Tự Đức (hạng mục: Lương Khiêm Điện, Chí Khiêm Đường, Lễ Khiêm Vu, Pháp Khiêm Vu, Tiểu Khiêm Trì, khu vực hồ Lưu Khiêm) với tổng mức đầu tư 105.406 triệu đồng.

Dự án nhằm bảo tồn di tích quốc gia đặc biệt, di sản văn hóa thế giới với quy mô đầu tư cụ thể cho từng công trình: Lương Khiêm Điện, bảo tồn, tu bổ công trình có diện tích nền 532m2; hệ khung chính làm bằng gỗ, các cấu kiện gỗ được sơn quang; phần mái nhà chính lợp ngói âm dương Hoàng Lưu Ly, mái hai hành lang lợp ngói âm ống Thanh Lưu Ly; tu bổ, phục hồi nền điện, chái lát gạch Bát Tràng; tu bổ, phục hồi hệ thống lan can 153,15m; phục hồi các sân lát gạch Bát Tràng 2.446,6m2; tu bổ, phục hồi tường, cổng 94,2m2; bảo tồn, tu bổ nội thất công trình.


Hồ Lưu Khiêm

Khu vực hồ Lưu Khiêm: Nạo vét hồ 10.500m3; phục hồi hệ thống đường dạo 2.268,4m2; tu bổ hệ thống lan can 1.014,4m2; tu bổ hệ thống kè; tôn tạo Đảo Tịnh Khiêm; phục hồi Đình Nhã Khiêm, Đình Lạc Khiêm: các công trình làm bằng gỗ, các cấu kiện gỗ được sơn quang, phần mái lợp ngói liệt Hoàng Lưu Ly, nền lát gạch Bát Tràng; phục hồi cầu chữ chi 59,48m2.

Chí Khiêm Đường: Tu bổ, phục hồi công trình có diện tích nền 370m2; hệ khung chính làm bằng gỗ, các cấu kiện gỗ được sơn quang; phần mái nhà chính lợp ngói âm dương Thanh Lưu Ly, mái hai hành lang lợp ngói liệt Thanh Lưu Ly; tu bổ, phục hồi nền nhà chính, hành lang lát gạch Bát Tràng; phục hồi sân lát gạch Bát Tràng 90,81m2; tu bổ, phục hồi tường, cổng, nội thất công trình.

Lễ Khiêm Vu: Tu bổ, phục hồi công trình có diện tích nền 113,7m2; hệ khung chính làm bằng gỗ, các cấu kiện gỗ được sơn quang; phần mái lợp ngói liệt Thanh Lưu Ly; phục hồi nền lát gạch Bát Tràng; phục hồi nội thất công trình; phục hồi sân lát gạch Bát Tràng 1.170m2; tu bổ, phục hồi tường, cổng 16,5m2.

Pháp Khiêm Vu: Tu bổ, phục hồi công trình có diện tích nền 113,9m2; hệ khung chính làm bằng gỗ, các cấu kiện gỗ được sơn quang; phần mái lợp ngói liệt Thanh Lưu Ly; phục hồi nền lát gạch Bát Tràng, nội thất công trình.

Tiểu Khiêm Trì: Tu bổ, phục hồi công trình có diện tích 360m2; tu bổ hệ thống lan can, kè hồ và các sân, lan can bao quanh khu vực Tiểu Khiêm Trì.

Trần Dương

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP