Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

14/01/2018 - 19:02

Hơn 101 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng

TTH - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 94/QĐ-UBND về phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở năm 2018.

Theo đó, tỉnh sẽ trích ngân sách 101,402 tỷ đồng (trong đó: 89,734 tỷ đồng từ nguồn bổ sung có mục tiêu của Trung ương năm 2018 và 11,668 tỷ đồng nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2018) bổ sung cho UBND các huyện, thị xã, TP. Huế để thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2018.

Theo kế hoạch, năm 2018, toàn tỉnh có 2.935 hộ gia đình có công với cách mạng được hỗ trợ kinh phí xây dựng và sửa chữa nhà ở; trong đó, hỗ trợ xây dựng mới 390 nhà và hỗ trợ sửa chữa 2.545 nhà.

Nguyệt Tú

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP