22/10/2015 - 07:24

Hơn 14 tỷ đồng xây dựng thêm phòng học

TTH -  UBND tỉnh vừa phê duyệt đầu tư xây dựng thêm 22 phòng học và phòng bộ môn tại 4 trường THCS trên địa bàn tỉnh với tổng mức đầu tư hơn 14 tỷ đồng.

Theo đó, đầu tư xây dựng công trình nhà 2 tầng 6 phòng học Trường THCS Nguyễn Khoa Thuyên, thị xã Hương Trà với tổng mức đầu tư dự kiến 3.768 triệu đồng; đầu tư xây dựng công trình nhà 2 tầng 4 phòng học và 1 phòng bộ môn Trường THCS Lộc Tiến, huyện Phú Lộc với tổng mức đầu tư dự kiến 3.548 triệu đồng; đầu tư xây dựng công trình nhà 2 tầng 6 phòng học Trường THCS Điền Hòa, huyện Phong Điền với tổng mức đầu tư dự kiến 3.195 triệu đồng; đầu tư xây dựng công trình nhà 2 tầng 4 phòng học và 1 phòng bộ môn Trường THCS Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc với tổng mức đầu tư dự kiến 3.548 triệu đồng. Tất cả các công trình đều thực hiện trong năm học 2015-2016.

Trần Dương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP