05/06/2015 - 18:51

Hơn 19 tỷ đồng cải tạo Đập Đá

TTH - Với mực đích cải tạo môi trường chất lượng nước, bổ sung nước tưới nông nghiệp cho hệ thống sông Như Ý, tăng cường khả năng thoát lũ cho hệ thống sông vùng Nam Sông Hương, mở rộng mặt đập, đảm bảo an toàn giao thông đường bộ qua đập đá… UBND tỉnh quyết định đầu tư cải tạo Đập Đá với tổng mức đầu tư 19,2 tỷ đồng, do Ban Đầu tư và Xây dựng Nông nghiệp Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) làm chủ đầu tư.

Công trình được xây mới gồm 5 khoang cống, chiều rộng mỗi khoang B= 2,25m, chiều cao cống H= 2,25m. Cải tạo sửa chữa, mở rộng mặt đập, về phía hạ lưu với mặt cắt hoàn thiện mặt đường là 10,5m. Bố trí điện chiếu sáng phù hợp với cảnh quan khu vực. Dự kiến, công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối tháng 8/2015.

Thanh Thuận

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP