Kinh tế Thông tin thị trường

29/03/2016 - 09:47

Hơn 20.000 doanh nghiệp “chết lâm sàng” trong quý I

Số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong quý I là 20.044 doanh nghiệp, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Tổng cục Thống kê, trong quý I năm nay, cả nước có 23.767 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 186 nghìn tỷ đồng, tăng 24,8% về số doanh nghiệp và tăng 67,2% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015; số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 7,8 tỷ đồng, tăng 34,5%. Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới trong quý I là 322,2 nghìn người, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2015.

 Số doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động trong quý I năm nay là 9.376 doanh nghiệp, tăng 84,1% so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong quý I là 2919 doanh nghiệp, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó phần lớn là những doanh nghiệp quy mô nhỏ có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng, chiếm tới 93%.

Số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong quý I là 20.044 doanh nghiệp, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 8026 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 12018 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký.

Kết quả điều tra về xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý I/2016 cho thấy: Có 29,2% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý I năm nay khả quan hơn quý trước; 27,1% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn và 43,7% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định. Dự kiến quý II so với quý I năm nay, có 53,3% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên; 11,2% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn và 35,5% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định.

Về sử dụng lao động quý I năm nay so với quý trước, có 14,3% số doanh nghiệp khẳng định quy mô lao động tăng; 16,2% số doanh nghiệp khẳng định giảm và 69,5% số doanh nghiệp cho biết giữ ổn định. Dự kiến quý II so với quý I, có 21,2% số doanh nghiệp dự báo quy mô lao động tăng; 8,2% số doanh nghiệp dự báo giảm và 70,6% số doanh nghiệp ổn định quy mô lao động.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP