13/06/2016 - 18:15

Hơn 22 tỷ đồng nâng cấp trạm bơm và kênh tưới mước chống hạn

TTH - Ngày 13/6, UBND tỉnh có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, sửa chữa 9 trạm bơm chống hạn Tây Nam Hương Trà (trạm bơm: Văn Xá Tây, Tây Xuân, Phú An, Phường Thượng, Phường Trung, Trường Thi, An Lưu, Bồn Trì, Cổ Bưu) với tổng mức đầu tư 15,2 tỷ đồng.

Dự án nhằm đảm bảo tưới chủ động cuối vụ cho diện tích 467 ha đất canh tác, trong đó: 425,7ha đất trồng lúa 2 vụ và 41,3 ha đất trồng hoa màu của các phường: Hương An, Hương Chữ, Hương Xuân và Hương Văn thuộc thị xã Hương Trà.

Cùng ngày, UBND tỉnh quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án kênh tưới Bắc Sơn (xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc) với tổng mức đầu tư 7,1 tỷ đồng nhằm đảm bảo tưới chủ động cho 144 ha lúa 2 vụ của HTX Bắc Sơn.

Trần Dương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP