31/05/2017 - 22:22

Hơn 220 triệu đồng xây dựng các thư viện thân thiện cho học sinh tiểu học

TTH - Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Trần Thị Thái Hòa cho biết, được sự hỗ trợ của tổ chức Zhishan Foudation (C.I), Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã hỗ trợ xây dựng gần 60 thư viện thân thiện dành cho học sinh tiểu học, trẻ em nông thôn ở các huyện, thị xã trong tỉnh.

Mỗi thư viện gồm 01 phòng đọc được trang bị đầy đủ kệ sách, giỏ đựng sách, bàn đọc, thảm xốp, máy tính…với tổng kinh phí đầu tư trên 220 triệu đồng. Trong đó, tổ chức  C.I hỗ trợ gần 115  triệu đồng, số còn lại là nguồn đối ứng của nhà trường và địa phương.

Huế Thu

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP