Giáo dục Tuyển sinh

19/06/2017 - 20:44

Hơn 4.200 chỗ ở ký túc xá cho sinh viên Đại học Huế năm học 2017-2018

TTH - Trung tâm phục vụ sinh viên Đại học Huế cho biết, có 4.220 chỗ ở sẽ được bố trí cho sinh viên các trường, khoa trực thuộc có nhu cầu lưu trú tại các khu ký túc xá (KTX) Đại học Huế trong năm học 2017-2018.

 Trong đó, KTX Đống Đa có 348 chỗ ở dành cho sinh viên các trường đại học Sư phạm, Khoa học, Y dược, Khoa Du lịch; KTX Tây Lộc có 472 chỗ ở dành cho sinh viên hai trường đại học Nông lâm và Nghệ thuật; KTX Trường Bia có 3.400 chỗ ở cho sinh viên các trường đại học Ngoại ngữ, Kinh tế, Khoa học, Sư phạm, Y Dược, Luật và Khoa Giáo dục thể chất.

Trong tổng số 4.220 chỗ ở tại các KTX, có 1.115 chỗ ở dành cho sinh viên năm thứ nhất; 3.105 chỗ ở dành cho sinh viên năm thứ hai trở lên. Thông tin cụ thể về đối tượng, thủ tục, hạn nộp đơn xin ở nội trú có tại địa chỉ: http://ttpvsv.hueuni.edu.vn/index.php/tin-tuc/ke-hoach-bo-tri-cho-o-cho-sinh-vien-noi-tru-nam-hoc-2017-2018

Ngọc Hà

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP