Giáo dục Tin tức giáo dục

19/08/2016 - 21:33

Hơn 4.300 học sinh tham gia học bơi trong hè

TTH - Năm học qua, Phòng Tiểu học thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường triển khai thực hiện dự án dạy bơi cho học sinh trong bậc học.

Tính đến nay, toàn tỉnh có 110 trường tiểu học trong toàn tỉnh đã tổ chức dạy bơi ở vùng nước mở (sông, suối, ao, hồ…) và có 11.000 học sinh tham gia học bơi. Riêng hè 2015-2016, đã có thêm 43 trường tại các huyện Nam Đông, A Lưới, Phú Lộc, Phú Vang, Quảng Điền, các thị xã Hương Trà và Hương Thuỷ tổ chức dạy bơi cho học sinh và có 4.300 học sinh tham gia. Kinh phí cho các lớp học bơi trong hè do tổ chức NCA của Tập đoàn Mỹ Way, Trung tâm Khuyến khích tự lập hỗ trợ.

HG

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP