Giáo dục Tin tức giáo dục

15/11/2018 - 14:48

Hơn 40 bài báo cáo tham gia hội nghị khoa học trẻ

TTH.VN - Hoạt động này được Trường đại học (ĐH) Sư phạm, ĐH Huế tổ chức vào chiều 15/11, nhằm tạo diễn đàn để cán bộ trẻ, nghiên cứu sinh, học viên cao học trình bày kết quả nghiên cứu, đồng thời trao đổi, chia sẻ các ý tưởng và giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả nghiên cứu khoa học.

Các đại biểu nghiên cứu tài liệu tài liệu tại hội nghị

Hội nghị nhận được hơn 40 bài báo cáo trình bày kết quả nghiên cứu trong các chuyên ngành khác nhau thuộc lĩnh vực khoa học xã hội, nhân văn, khoa học tự nhiên và khoa học giáo dục.

Năm nay, hội nghị đã thu hút thêm sự tham gia của nhiều nhà khoa học, giáo viên từ các đơn vị ngoài trường.

Trong số những bài viết lần này, có nhiều bài trình bày các vấn đề thời sự của đổi mới giáo dục về chuyển hướng đào tạo với trọng tâm phát triển năng lực, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

Nhiều chủ đề phong phú, căn bản hơn của lý luận dạy học cũng được đề cập, nghiên cứu như: “Tích hợp các yếu tố thuật toán vào chương trình môn toán bậc trung học phổ thông ở Pháp”, “Sử dụng tiếp cận đa chiều để hiểu khái niệm trong đánh giá trình độ toán”, “Xây dựng các thí nghiệm phát hiện tính chất của nước áp dụng trong dạy học chủ đề “Vật chất và năng lượng” môn khoa học lớp 4”…

Tin, ảnh: Hữu Phúc

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP