Thế giới Thế giới

20/09/2017 - 06:56

Hơn 40 triệu người trên thế giới là nạn nhân của chế độ nô lệ hiện đại

TTH.VN - Theo một nghiên cứu của LHQ, có hơn 40 triệu người trên toàn thế giới là nạn nhân của chế độ nô lệ hiện đại trong năm 2016, cho thấy quy mô thực sự của những hành vi đã ảnh hưởng đến sự bất bình đẳng của phụ nữ và trẻ em gái.

Phụ nữ là nạn nhân chính của chế độ nô lệ hiện đại. Ảnh: UN

Ước tính toàn cầu về "Chế độ nô lệ hiện đại: Lao động cưỡng bức và kết hôn cưỡng bức" cho thấy trong số các nạn nhân có khoảng 25 triệu người bị cưỡng bức lao động, và 15 triệu người đã phải kết hôn không tự nguyện.

Trong tổng số đó, gần 29 triệu người, tương đương 71%, là phụ nữ và trẻ em gái. Phụ nữ đại diện cho 99%  nạn nhân của lao động cưỡng bức trong ngành mại dâm và chiếm 84% trong các cuộc hôn nhân cưỡng bức.

Theo một nghiên cứu riêng của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), ước tính toàn cầu về "Lao động trẻ em: Kết quả và xu hướng giai đoạn 2012-2016" xác nhận rằng có khoảng 152 triệu trẻ em, từ 5 đến 17 tuổi, là đối tượng của lao động trẻ em.

Lao động trẻ em vẫn tập trung chủ yếu trong ngành nông nghiệp, ở mức 70,9%. Gần 1/5 lao động trẻ em, chiếm 17,1%, làm việc trong ngành dịch vụ, trong khi 11,9%  lao động trẻ em làm việc trong ngành công nghiệp.

Tổng giám đốc ILO Guy Ryder nói: "Thế giới sẽ không có khả năng đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững trừ khi chúng ta tăng cường nỗ lực để chống lại tình trạng này", đồng thời cũng nhấn mạnh, "những ước tính toàn cầu mới này có thể giúp hình thành và phát triển các biện pháp can thiệp để ngăn chặn cả lao động cưỡng bức và lao động trẻ em".

Nghiên cứu này do Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Tổ chức Walk Free Foundation đồng tổ chức với sự hợp tác của Tổ chức Di cư Quốc tế của Liên Hiệp quốc (IOM).

Bảo Nghi (Lược dịch từ UN)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP