29/05/2015 - 18:09

Hơn 50 ngàn hộ gia đình được hỗ trợ tiền điện

TTH.VN - Thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội, Bộ Tài chính xác định số hộ nghèo, hộ chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được hỗ trợ tiền điện quý I và quý II năm 2015 là 50.620 hộ với nhu cầu kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ là 14.503 triệu đồng.

Trên cơ sở đó, quý I/2015, kinh phí ngân sách trung ương đã cấp là 6.623 triệu đồng, đến ngày 20/5, Bộ Tài chính thông báo cấp thêm cho Thừa Thiên Huế 7.880 triệu đồng để thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội.

Đối tượng được hỗ trợ tiền điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt là một trong những hộ gia đình sau: Hộ nghèo được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nếu có

Trường hợp địa phương có hộ nghèo theo chuẩn quy định của địa phương cao hơn chuẩn hộ nghèo quốc gia thì thực hiện theo chuẩn hộ nghèo thực tế tại từng địa phương, kinh phí hỗ trợ tiền điện cho số hộ nghèo có chuẩn nghèo cao hơn chuẩn quốc gia do ngân sách địa phương đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước

Hộ chính sách xã hội được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 60/2014/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nếu có, không thuộc diện hộ nghèo quy định tại nghị định này.

Mỗi hộ nghèo và hộ chính sách xã hội chỉ được hưởng một mức hỗ trợ tiền điện. Mức hỗ trợ tiền điện cho mục đích sinh hoạt hàng tháng tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 đã điều chỉnh.

Trần Dương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP