01/09/2015 - 09:52

Hơn 50 tham luận về tư tưởng Hồ Chí Minh

TTH.VN - Mục đích của hội thảo nhằm khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, khẳng định đường lối nhất quán và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc thực hiện chiến lược đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

 

Sáng 31/8, Khoa Lý luận chính trị Trường đại học Khoa Học – Đại học Huế phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Bà Đoàn Thị Thanh Huyền, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến dự.


Ông Hoàng Văn Hiển, Hiệu trưởng Trường đại học Khoa Học – ĐH Huế phát biểu tại hội thảo

Hội thảo nhận được hơn 50 bài tham luận của các nhà khoa học, các giảng viên, nghiên cứu viên làm công tác trong lĩnh vực tư tưởng lý luận trên địa bàn tỉnh và toàn quốc, tập trung vào 3 chủ đề chính: Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc.

Đây cũng là diễn đàn để các nhà khoa học, các giảng viên giảng dạy các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường đại học, các học viện và Bảo tàng Hồ Chí Minh trao đổi học thuật, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu đào tạo cán bộ, tuyên truyền tư tưởng và sự nghiệp Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.

 

Hữu Phúc

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP