23/11/2015 - 18:02

Hơn 500 lao động tự do được tập huấn về an toàn lao động

TTH - Năm 2015, Thừa Thiên Huế là địa phương đầu tiên của cả nước được Bộ TB&XH chọn làm thí điểm trong việc trang bị kiến thức an toàn trong lao động cho lao động tự do. 

Theo đó, trên 500 lao động làm ở các ngành nghề nặng nhọc, nguy hại được trang bị những kiến thức cơ bản về những quy tắc chung để đảm bảo an toàn lao động và các yếu tố nguy hiểm, biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, phòng chống cháy nổ. Thông qua các lớp tập huấn, người lao động được nâng cao nhận thức, bảo đảm sự tuân thủ pháp luật về an toàn - vệ sinh lao động, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

An Nhiên

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP