04/05/2016 - 22:32

Hơn 65 tỷ đồng xây dựng Làng Văn hóa dân tộc Cơ Tu

TTH - UBND huyện Nam Đông vừa thông qua Đề án xây dựng “Làng văn hóa dân tộc Cơ Tu” giai đoạn 2016 – 2020 với tổng kinh phí hơn 65,48 tỷ đồng.

Mục tiêu của đề án là xây dựng, bảo tồn làng văn hóa toàn diện cả văn hóa vật thể và phi vật thể đúng bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Cơ Tu, giúp thế hệ người Cơ Tu hiện nay và mai sau hiểu biết và giữ gìn truyền thống văn hóa của mình; kết hợp hài hòa giữa bảo tồn với phát triển văn hóa, giữa bảo tồn và kết hợp khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Địa điểm xây dựng Làng Văn hóa tại thôn Dỗi, xã Thượng Lộc, với diện tích quy hoạch 80.000m2 .

THÁI BÌNH

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP