Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

15/10/2021 - 10:51

Hơn 663 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

TTH.VN - Sáng 15/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh tổ chức lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” (17/10 - 18/11).

Đại diện Mặt trận tỉnh tiếp nhận ủng hộ từ các cơ quan, đơn vị

Theo thống kê, từ 1/9/2020 - 31/8/2021, Quỹ “Vì người nghèo” của Mặt trận 3 cấp thu đạt gần 11 tỷ đồng. Căn cứ quy chế quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo”, từ nguồn quỹ vận động được, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã sử dụng để giúp đỡ cho người nghèo trong việc xóa nhà tạm, xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ vốn sản xuất, khám chữa bệnh, hỗ trợ học tập... với số tiền khoảng 8,8 tỷ đồng.

Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo trên toàn tỉnh chiếm 3,45%. Để vươn lên thoát nghèo bền vững, ngoài sự phấn đấu vượt khó của từng hộ gia đình, rất cần sự chung tay chia sẻ của cộng đồng, nhất là sự hỗ trợ thiết thực từ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp.

Tại buổi lễ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN và Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh kêu gọi các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp và nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tham gia đóng góp vào Quỹ “Vì người nghèo” nhằm chung tay, giúp đỡ người nghèo trong tỉnh vươn lên ổn định cuộc sống, chung sức, chung lòng cùng toàn tỉnh thực hiện thành công Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Sau lễ phát động, Quỹ “Vì người nghèo” Mặt trận tỉnh đã tiếp nhận hơn 663 triệu đồng đăng ký và ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.

Tin, ảnh: Minh Nguyên

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP