Kinh tế Xây dựng - Giao thông

19/05/2016 - 22:18

Hơn 68 tỷ đồng tăng cường năng lực quan trắc môi trường

TTH - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao đã ký quyết định Phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực quan trắc cho Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Đề án sẽ tập trung 3 nhiệm vụ quan trọng là xây dựng mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường toàn tỉnh; tăng cường năng lực chuyên môn cho cán bộ quan trắc môi trường; tăng cường năng lực về trang thiết bị mới phục vụ cho các hoạt động quan trắc .

Đề án tiến hành thực hiện từ năm 2016 – 2020 với tổng kinh phí thực hiện hơn 68 tỷ đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Trần Dương

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP