08/07/2015 - 07:51

Hơn 7,5 tỷ đồng nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý chất thải rắn

TTH.VN - Dự án thực hiện từ năm 2015 – 2017 .

Ngày 7/7, UBND tỉnh cho biết, cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã quyết định tài trợ Thừa Thiên Huế dự án viện trợ không hoàn lại “Nghiên cứu đánh giá vai trò của lĩnh vực tư nhân trong việc giới thiệu các công nghệ đốt của Nhật Bản cho xử lý chất thải rắn đô thị và phục hồi bãi chôn lấp” với kinh phí hơn 7,5 tỷ đồng.

Dự án thực hiện tại bãi rác Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, với mục tiêu xây dựng lò đốt rác theo công nghệ đốt của Nhật Bản làm cơ sở để nghiên cứu tính khả thi của việc phục hồi bãi chôn lấp. Trong đó sẽ tập trung vào các hoạt động chính như: Tạo mặt bằng vận chuyển lò đốt từ Nhật Bản đến địa điểm xây dựng, đào tạo vận hành và bảo trì lò đốt tại Nhật Bản, lắp đặt và vận hành hệ thống lò đốt rác; thí nghiệm, phân tích, đánh giá các mẫu bụi, khí thải và tro được lấy trong giai đoạn chạy thử.

 

Trần Dương

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP