Kinh tế Kinh tế

19/05/2020 - 09:28

Hơn 85% người dân hài lòng với việc cải cách thủ tục hành chính

Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019 (SIPAS 2019) ghi nhận mức tăng ấn tượng là 85%.

Theo Bộ Nội vụ, cơ quan chủ trì báo cáo về chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019 (SIPAS 2019), đánh giá của sự hài lòng của người dân tăng lên hằng năm. SIPAS 2019 đạt 85,1%.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân.

“Đây là con số hết sức tích cực. Việc cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) giúp người dân thực hiện các nhu cầu của mình thuận lợi hơn với chi phí thời gian, chi phí vật chất bớt tốn kém hơn. Bên cạnh đó lại giúp nhà nước nắm được nhu cầu cần thiết của người dân cũng như thấy rõ những thiếu sót, hạn chế của cơ quan nhà nước”, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đánh giá.

“Nếu như trước đây chỉ số đánh giá là cơ quan nhà nước cấp trên đánh giá cấp dưới, thì bây giờ là đánh giá của người dân, doanh nghiệp đánh giá cơ quan hành chính nhà nước. Điều này thể hiện sự khách quan và trung thực”, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết thêm.

Đây là năm thứ 9 thực hiện thống kê tổng quát về CCTTHC và năm thứ 3 đánh giá Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức không chỉ là một việc làm mới, khó mà còn nhạy cảm vì nó đòi hỏi Chính phủ, chính quyền dũng cảm lắng nghe ý kiến phê bình của người dân, tổ chức và người dân, tổ chức dũng cảm đưa ra những nhận xét thẳng thắn đối với Chính phủ, chính quyền.

Tuy nhiên, với quyết tâm xây dựng nền hành chính phục vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ công, mang lại sự hài lòng cho người dân, tổ chức, việc triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đã có sự vào cuộc của nhiều cơ quan, tổ chức khác nhau ở Trung ương và địa phương, phối hợp thực hiện, hỗ trợ nhau và đồng thời giám sát lẫn nhau, để kết quả đo lường sự hài lòng khách quan, phản ánh đúng thực tiễn chất lượng cung ứng dịch vụ công, phục vụ người dân, tổ chức của cơ quan hành chính nhà nước, từ đó xác định các giải pháp phù hợp để khắc phục tồn tại.

Thay đổi tiêu chí đánh giá

Theo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, từ năm 2012 đến nay, Bộ Nội vụ đã có một số lần rà soát, điều chỉnh để hoàn thiện hệ thống các tiêu chí cho phù hợp với thực tiễn triển khai và phù hợp với các quy định CCHC mới của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Người dân ngày càng hài lòng với việc cải cách thủ tục hành chính.

Năm 2019, với sự chỉ đạo sát sao của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các bộ, địa phương rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện cả về phương pháp đánh giá và nội dung các tiêu chí, tiêu chí thành phần cho phù hợp với điều kiện thực tế.

Trong đó, bổ sung một số tiêu chí đánh giá bám sát các nhiệm vụ CCHC mới, sát với thực tiễn. Đặc biệt đối với cấp tỉnh đã bổ sung một số tiêu chí đánh giá về mức độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội để đánh giá đúng và ghi nhận những đóng góp của CCHC vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ đã rà soát, loại bỏ các tiêu chí đánh giá không cần thiết, mang tính hình thức hoặc các chỉ tiêu, nhiệm vụ CCHC đã hoàn thành. Sau khi chỉnh sửa, bổ sung, Bộ tiêu chí mới được phê duyệt tại Quyết định 1150/QĐ-BNV, Chỉ số CCHC cấp bộ có 7 lĩnh vực, 40 tiêu chí và 87 tiêu chí thành phần; Chỉ số CCHC cấp tỉnh có 8 lĩnh vực, 43 tiêu chí, 95 tiêu chí thành phần.

Ngoài ra, điều chỉnh hệ thống thang điểm đánh giá giữa các lĩnh vực, điều chỉnh thang điểm của một số tiêu chí theo hướng giảm tỷ lệ đánh giá nhằm giảm sự phân biệt giữa các địa phương ở các vùng, miền với điều kiện kinh tế khác nhau, như tiêu chí về: cung cấp dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích, thành lập mới doanh nghiệp…

Ngày 19/5, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP