29/09/2014 - 05:23

Hơn 90 ngàn người phải sơ tán nếu bão lũ xảy ra

TTH - Đến nay, phương án đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân khi bão lũ xảy ra đã được các địa phương chuẩn bị sẵn sàng.

Theo đó, toàn tỉnh sẽ có khoảng 24.308 hộ, 90.170 nhân khẩu buộc phải di dời, sơ tán đến nơi an toàn nếu bão lũ xảy ra. Trong đó, huyện Phú Lộc 7.529 hộ, 27.572 nhân khẩu; Phú Vang 3.651 hộ, 13.630 nhân khẩu; thị xã Hương Trà 1.427 hộ, 5.427 nhân khẩu; thị xã Hương Thủy 1.528 hộ, 5.506 nhân khẩu; Phong Điền 2.252 hộ, 7.041 nhân khẩu; Quảng Điền 1.384 hộ, 5.642 nhân khẩu; TP Huế 5.594 hộ, 21.475 nhân khẩu... Các ban ngành liên quan dự trữ 100 tấn gạo, 100 tấn mì tôm, 200 ngàn lít xăng, dầu diezel và 30 ngàn lít dầu hỏa; mỗi huyện, thị xã, TP Huế dự trữ thêm 30 tấn gạo, 10 tấn muối và các nhu yếu phẩm để cứu trợ cho dân.

Hoàng Triều

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP