Kinh tế Xây dựng - Giao thông

14/01/2013 - 13:39

Hơn 90 tỷ đồng trùng tu di sản Huế

TTH - Với hơn 60 tỷ đồng, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã hoàn thành mục tiêu tu bổ di tích trong năm 2012. Nhờ đó, trung tâm đã hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình: Điện Long An; Tây Khuyết Đài – Hoàng Thành; Nhà Tế Tửu; Xiển Võ Từ; các nhà vệ sinh khu vực Tả Vu, Hữu Vu, Thần Trù - Thế Miếu, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế; lăng Minh Mạng, lăng Tự Đức và lăng Khải Định, hệ thống chống sét các điểm di tích. Đồng thời, thực hiện các công trình nối tiếp, như: Thái Bình Lâu, hệ thống Kinh Thành, Đàn Xã Tắc, lăng Gia Long, cảnh quan bảo vệ khu vực lăng Minh Mạng, tổng thể lăng Đồng Khánh, dự án Trường lang và bảo vệ hệ thống nền móng cung điện - Tử Cấm Thành - Đại Nội, dự án bảo tồn, tu bổ di tích Tả Tùng Viện và Hữu Tùng Viện – lăng Thiệu Trị.   

Năm 2013, trung tâm có kế hoạch đầu tư 93,925 tỷ đồng cho công tác tu bổ di tích. Trong đó, vốn chương trình hỗ trợ có mục tiêu 30 tỷ đồng, vốn chương trình mục tiêu 25 tỷ đồng, vốn địa phương 35 tỷ đồng và vốn tài trợ hơn 3 tỷ đồng. Với nguồn kinh phí này, Trung tâm BTDTCĐ Huế sẽ khởi công 15 công trình, gồm: tổng thể di tích Ngọ Môn giai đoạn 1, Tả Trà, Đông Khuyết Đài, nội thất Tả Vu, Tả Tùng Tự, Điện Chiêu Kính, Vườn Thiệu Phương, Điện Thọ Ninh giai đoạn 2, Vườn sưu tập nhân giống và bảo tồn các giống cây di tích tại khu vực Quốc Tử Giám, Dực lang 2B, Dũ Khiêm Tạ, Xung Khiêm Tạ và khu vực Hồ Lưu Khiêm – lăng Tự Đức, Lầu Tàng Thơ; Miếu Long Thuyền.

 

Một trong những thuận lợi là khi Thừa Thiên Huế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư bảo tồn và phát huy giá trị di tích Cố đô từ nay đến năm 2020, với tổng mức 800 tỷ đồng. Riêng năm 2013, bố trí hỗ trợ 50 tỷ.

Đồng Văn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP