Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

23/03/2017 - 05:56

Hồng Quảng: Hiệu quả từ đổi mới phương thức lãnh đạo

TTH - Từ một cơ sở Đảng có nhiều hạn chế trong lãnh đạo phát triển kinh tế ở địa phương, sau khi đổi mới phương thức lãnh đạo và triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ xã Hồng Quảng (A Lưới) đã vươn lên đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”.

Khánh thành công trình ánh sáng đường quê ở xã Hồng Quảng

Những năm trước, kinh tế của Hồng Quảng phát triển rất khó khăn. Một trong những nguyên nhân là công tác phát triển Đảng của cấp ủy chưa thật sự chú trọng chất lượng nên thiếu nguồn lực tiên phong trong các mặt công tác, nhất là thiếu cán bộ có năng lực ở các chi bộ để lãnh đạo để khai thác các tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Sản xuất của người dân nhỏ lẻ, manh mún, tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 45%, bình quân thu nhập đầu người chỉ đạt 12 triệu đồng/người/năm.

Sau Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng uỷ xã Hồng Quảng xác định các vấn đề cấp bách cần tháo gỡ và đề ra giải pháp để lãnh đạo giải quyết đối với từng lĩnh vực. Ban Thường vụ Đảng ủy cũng rà soát, bổ sung quy chế làm việc và yêu cầu các chi bộ quan tâm lãnh đạo các đoàn thể nhằm đẩy mạnh các phong trào hoạt động. Từ đó, giúp phát hiện những quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, bổ sung vào hàng ngũ của Đảng. Một nhiệm vụ quan trọng mà Đảng ủy xã Hồng Quảng tập trung thực hiện là tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ, đảng viên về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo nghị quyết của Đảng ủy đề ra.

Được biết, đến nay tốc độ tăng giá trị sản xuất ở Hồng Quảng đạt gần 12%/năm, thu nhập bình quân đạt 16 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm 18% so với đầu nhiệm kỳ…Từ xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, năm 2015 và 2016, Đảng bộ xã Hồng Quảng đã vươn lên đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”.

Đáng chú ý, Đảng ủy xã Hồng Quảng tiến hành xây dựng nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh phát triển chăn nuôi và mở rộng sản xuất kinh doanh nhằm thúc đẩy kinh tế hộ gia đình. Cấp ủy các cấp cũng chủ trương tăng cường giám sát đảng viên trong việc thực hiện nghị quyết. Ông Hồ Văn Tong, Bí thư chi bộ thôn 2, xã Hồng Quảng cởi mở: Từ chủ trương của Đảng ủy, nhiều đảng viên đã mạnh dạn tiên phong vay vốn đầu tư mô hình chăn nuôi heo thịt, bò đàn, mỗi năm đem lại nguồn thu nhập trên 80 triệu đồng. Tận mắt chứng kiến mô hình kinh tế này đem lại hiệu quả, không phải vận động nhiều, các hộ trong thôn cứ thế xin vay vốn đầu tư chuồng trại…

Đến nay, giá trị sản xuất nông nghiệp của Hồng Quảng chiếm tỷ trọng 60%, TTCN và dịch vụ chiếm hơn 15%, lâm nghiệp chiếm 25%. Các loại hình dịch vụ thương mại ngày càng được mở rộng để phục vụ nhu cầu tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền vận động Nhân dân đầu tư khôi phục và phát triển ngành nghề truyền thống cũng được tập trung đẩy mạnh nhằm tăng tỷ trọng lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp ở địa phương.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy A Lưới Hồ Văn Đắp nhận xét: Đảng ủy xã Hồng Quảng đã kịp thời đề ra chương trình công tác sát hợp với tình hình thực tế; phương thức hoạt động khá toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung định hướng các nhiệm vụ, giải pháp then chốt. Đáng chú ý là đã quan tâm công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng và đảng viên thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, qua đó, góp phần đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương…

Bài, ảnh: BÁ TRÍ

 

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP