Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

18/01/2015 - 08:10

Hồng Vân trên tiến trình xây dựng đô thị vệ tinh

TTH - Đảng bộ, chính quyền xã Hồng Vân (A Lưới) triển khai nhiều giải pháp tích cực tạo chuyển biến bộ mặt nông thôn miền núi, từng bước xây dựng địa phương trở thành đô thị vệ tinh của huyện A Lưới.

Hồng Vân gắn xây dựng nông thôn mới với phát triển đô thị vệ tinh. ảnh: Quốc Tuấn

Hồng Vân là địa bàn có cửa khẩu nối với nước bạn Lào, được xác định là đô thị vệ tinh cụm các xã phía bắc của huyện miền núi A Lưới. Những năm qua, Đảng bộ và nhân dân Hồng Vân không ngừng vượt khó, vươn lên. Đến nay, cơ cấu kinh tế của xã chuyển dịch khá mạnh, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt gần 10%, thu nhập bình quân đạt 13,5 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 21,8% năm 2010 xuống còn 14%; hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư, cải tạo nâng cấp khang trang. Trên 71% chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức.

Liên hệ vùng - động lực phát triển đô thị Hồng Vân

Ông Hồ Xuân Vinh, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Hồng Vân dẫn chúng tôi đi thăm các công trình trọng điểm mới được đầu tư xây dựng, như Nhà văn hoá cộng đồng, các hạng mục phụ trợ của trường học, đường đi các thôn Ta Lo, Ka Cú, khu quy hoạch chợ cụm xã... Ông Vinh cho biết: “Đảng uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, chính quyền phát huy mọi nguồn lực, đẩy mạnh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tập trung phát triển sản xuất các loại nông sản hàng hóa, các loại hình dịch vụ có thế mạnh; huy động tối đa các nguồn lực để gắn phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng bộ mặt đô thị trên địa bàn”.

Để triển khai chủ trương này, các cấp uỷ, chính quyền chủ động trong việc tổ chức thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội chú trọng công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Trong đó, ưu tiên chuyển dịch sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, có hiệu quả kinh tế cao, tăng cường công tác khuyến nông, đẩy nhanh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, cho vay vốn phát triển sản xuất. Chị Nguyễn Thị Him, ở thôn Kê kể: Sau khi có chủ trương, chính sách phát triển sản xuất theo hướng hàng hoá, gia đình tôi mạnh dạn đầu tư trang trại nuôi lợn thịt với số lượng hơn 200 con và kinh doanh thêm dịch vụ để nâng cao hiệu quả kinh tế… Trên địa bàn xã, việc bảo tồn, phát triển nghề truyền thống và du nhập các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp nhằm giải quyết việc làm cho người lao động ngày càng được quan tâm. Nhờ vậy, cơ cấu kinh tế các ngành có sự chuyển dịch đúng hướng, tổng giá trị sản phẩm xã hội tăng đáng kể, tạo thuận lợi cho việc huy động và thu hút các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn.

Một giải pháp có tính quyết định trong thực hiện nhiệm vụ trung tâm gắn phát triển kinh tế với xây dựng bộ mặt đô thị là Đảng uỷ xã Hồng Vân tăng cường chỉ đạo việc lập quy hoạch sử dụng đất, tập trung mọi nguồn lực, kết hợp chặt chẽ tiến trình xây dựng nông thôn mới nhằm góp phần thay đổi nhanh diện mạo nông thôn. Theo ông Hồ Xuân Vinh, Đảng uỷ đã đặt mục tiêu trong năm 2015 cơ bản phủ kín quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội và môi trường, quản lý quy hoạch đất giãn dân theo định hướng đã được chỉ đạo nhằm phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có trên địa bàn xã.

Ði đôi với phát triển kinh tế, công tác giáo dục - đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân cũng được Đảng uỷ xã Hồng Vân đặt ra một cách trọng tâm, có định hướng phát triển. Nhờ đó, đã tạo diện mạo mới cho bộ mặt nông thôn miền núi, làm tiền đề từng bước xây dựng Hồng Vân trở thành đô thị vệ tinh của A Lưới trong tương lai.

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP