Giáo dục Tin tức giáo dục

08/08/2016 - 14:08

Hợp nhất các trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề

TTH - Trung tâm dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp cấp huyện được sáp nhập thành Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên  là mô hình thiết thực.

Việc sáp nhập giúp tinh gọn bộ máy, đầu tư không dàn trãi 

Trước khi sáp nhập thành trung tâm “3 trong 1”, tỉnh có 9 trung tâm giáo dục thường xuyên; 9 trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp; 1 trường trung cấp nghề và 8 trung tâm dạy nghề. Trước đây, hoạt động của 3 trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm tổng hợp kỹ thuật hướng nghiệp và trung tâm dạy nghề ở các  địa bàn không hiệu quả. Các trung tâm bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế, nhất là đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dàn trải, gây lãng phí, không tận dụng được cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ yêu cầu đào tạo… Nhiều trung tâm dạy nghề đầu tư hàng chục tỉ đồng, song mỗi năm chỉ tuyển được vài chục học sinh. Trung tâm giáo dục thường xuyên có số lượng giáo viên nhiều, chủ yếu dạy bổ túc văn hóa, nhưng mở được ít lớp. Trung tâm tổng hợp kỹ thuật hướng nghiệp chỉ dạy nghề cho lớp 8. Điều này rất lãng phí về cơ sở vật chất, nguồn lực và con người. Việc đầu tư dàn trải hệ thống cơ sở đào tạo đã dẫn đến một số hệ lụy: trang thiết bị dạy nghề phải “trùm mền”; đội ngũ cán bộ, giáo viên thiếu việc làm.

Chủ trương sáp nhập trên của Chính phủ là hợp tình, hợp lý. Từ đây sẽ có “3 chung”, chung chương trình đào tạo, chung quản lý, chung học sinh tạo nền tảng và tâm lý ổn định, phát triển vững chắc hơn. Tâm lý của phụ huynh là muốn con em mình có bằng tốt nghiệp THPT, sau đó mới  học nghề. Phía doanh nghiệp, nhà tuyển dụng cũng có yêu cầu phải có văn hóa trước khi có nghề. Trung tâm có thể sử dụng chung một số giáo viên trong công tác giảng dạy (vừa dạy văn hóa, vừa dạy nghề). Bên cạnh đó, tăng cơ hội học văn hóa, học nghề của người lao động tại địa phương, từng bước thực hiện phổ cập THCS, THPT và phổ cập nghề, đáp ứng yêu cầu đa dạng của người học và thị trường lao động. Học viên sẽ giảm chi phí đi lại, ăn ở, sinh hoạt trong thời gian học giáo dục thường xuyên và học nghề.

Sáp nhập trung tâm dạy nghề và trung tâm giáo dục thường xuyên sẽ giúp tổ chức bộ máy lãnh đạo, quản lý và bộ phận hành chính gọn nhẹ, tiết kiệm một phần ngân sách Nhà nước và khắc phục chồng chéo về chức năng đào tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho người có nhu cầu học tập và công tác tuyển sinh. Nguồn kinh phí được tăng lên đáp ứng yêu cầu hoạt động dạy và học.

Ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẳng định, việc sáp nhập các trung tâm đáp ứng nhu cầu học tập, tăng cường năng lực giáo dục và dạy nghề tại các địa phương. Tuy nhiên, sau khi sáp nhập, số lượng công chức, viên chức, cán bộ cơ sở tăng dẫn đến chi thường xuyên của đơn vị tăng. Quá trình tổ chức triển khai do sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của UBND cấp huyện nên phải tập trung sắp xếp lại biên chế, con người; chịu sự quản lý về chuyên môn theo từng lĩnh vực của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động TB&XH nên sẽ gặp nhiều vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện. Hơn nữa, việc ổn định bộ máy quản lý của các trung tâm để đi vào hoạt động chưa được UBND cấp huyện thực hiện hoàn tất; bàn giao toàn bộ tài sản, nhân sự giữa Sở Giáo dục Đào tạo với UBND cấp huyện vẫn chưa tiến hành nên các trung tâm gặp khó khăn trong điều hành, thực hiện.

Tại buổi làm việc với đoàn công tác của  Bộ Lao động TB&XH mới đây, Sở Lao động TB&XH kiến nghị: Các ngành cấp bộ cần ban hành các văn bản liên quan hướng dẫn thực hiện lĩnh vực dạy nghề thuộc Luật Giáo dục nghề nghiệp để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có cơ sở thực hiện. Các trung tâm đã được sáp nhập thành trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên nên ban hành chung một điều lệ để bao quát nội dung áp dụng chung, tránh trường hợp cùng một trung tâm nhưng phải thực hiện nhiều điều lệ, quy chế khác nhau. Bộ quan tâm đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề, thiết bị phục vụ giáo dục đào tạo nhằm đảm bảo điều kiện cho trung tâm và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoạt động có hiệu quả.         

Huế Thu

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP