23/10/2017 - 21:45

Hợp tác chặt chẽ hơn trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

TTH - Tại buổi tiếp, làm việc với ông Đặng Xuân Hoan, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước diễn ra ngày 23/10, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao mong muốn có sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao nhấn mạnh đến tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác chặt chẽ với Học viện Hành chính Quốc gia và Cơ sở Học viện Hành chính Khu vực miền Trung tại Huế trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, nhất là công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia Đặng Xuân Hoan cho biết, Học viện sẽ cùng với tỉnh tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP