23/08/2017 - 08:14

Hợp tác giáo dục với Indonesia

TTH.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 81/NQ-CP về việc ký Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Indonesia về hợp tác giáo dục.

Cụ thể, Chính phủ đồng ý phê duyệt nội dung dự thảo Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Indonesia về hợp tác giáo dục (Bản ghi nhớ).

Chính phủ ủy quyền Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh thay mặt Chính phủ ký Bản ghi nhớ với đại diện được ủy quyền của Chính phủ Indonesia nhân chuyến thăm chính thức Indonesia của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào cuối tháng 8/2017.

Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo Chính phủ về việc ký Bản Ghi nhớ trên tại phiên họp Chính phủ thường kỳ gần nhất; chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Bản Ghi nhớ ngay sau khi văn kiện có hiệu lực.

Theo VPCP

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP