12/12/2014 - 18:15

Hợp tác triển khai chuẩn đầu ra tiếng Anh và tin học

TTH - Ngày 12-12, Trường cao đẳng Công nghiệp Huế và IIG Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác về triển khai chuẩn đầu ra về tiếng Anh theo TOEIC và chuẩn đầu ra về tin học văn phòng theo MOS cho cán bộ, giảng viên, sinh viên của trường.

Cao đẳng công nghiệp Huế là trường cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong tỉnh và khu vực miền Trung. Nắm được xu thế hiện đại là đào tạo phải sát với nhu cầu thực tế, trường nỗ lực áp dụng các tiêu chuẩn đánh giá nhằm đưa ra những giải pháp tốt nhất để sinh viên đến với sân chơi chuẩn quốc tế lớn nhất thế giới, tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Tại lễ ký kết, hai bên đã thống nhất nội dung như Trường cao đẳng Công nghiệp Huế sẽ sử dụng bài thi tiếng Anh TOEIC và bài thi tin học MOS làm chuẩn đầu ra đối với sinh viên của trường từ năm học 2014 - 2015. Trường sẽ sử dụng TOEIC, MOS làm tiêu chuẩn tuyển dụng cán bộ từ năm học 2014-2015. Thỏa thuận hợp tác này là bước đệm quan trọng khởi đầu quá trình đầu ra về tiếng Anh và tin học cho sinh viên của Trường.

An Nhiên

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP