Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

29/05/2020 - 07:30

Hợp tác xã kiểu mới

TTH - Từ cơ chế, chính sách hỗ trợ hiệu quả, cùng với sự mạnh dạn, dám nghĩ dám làm của các HTX, thời gian qua trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều mô hình điển hình tiên tiến, kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm.

Mô hình trồng nấm dược liệu được nhiều HTX triển khai nhân rộng

Hướng đi phù hợp

Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX NN Phú Hồ (Phú Vang), ông Hồ Bạn khẳng định, sự thành công của HTX hôm nay chính nhờ các cơ chế, chính sách hỗ trợ, cho vay vốn ưu đãi đầu tư mua sắm công nghệ, trang thiết bị phục vụ mở rộng quy mô hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) và sự mạnh dạn, dám nghĩ dám làm của đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành HTX trong SXKD.

HTX thấy rõ, nghịch lý tồn tại nhiều năm qua của nhiều địa phương là thường được mùa thì mất giá, từ đó nảy sinh ý tưởng đầu tư các dịch vụ tiêu thụ, chế biến nhằm tổ chức bao tiêu sản phẩm cho nông dân, hộ thành viên. Nhiều vụ lúa qua, HTX đứng ra bao tiêu sản phẩm với giá cao hơn các lái buôn từ 150 - 200 đồng/kg.

HTX tiếp cận chính sách Nhà nước, mạnh dạn vay vốn đầu tư xây dựng hệ thống nhà kho, máy xay xát, đăng ký nhãn hiệu gạo chất lượng cao Phú Hồ. HTX liên kết hợp đồng với các doanh nghiệp (DN) trong tỉnh như Công ty CP Lương thực tỉnh… mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ổn định.

HTX NN Điền Hòa (Phong Điền) mạnh dạn, chủ động liên kết với Công ty Chăn nuôi CP Việt Nam đầu tư xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi lợn theo hướng thương phẩm, quy mô 2.000 con/lứa. HTX có nhiệm vụ xây dựng trang trại theo yêu cầu, quy định của công ty và các khoản chi phí như công chăm sóc, chi trả tiền điện, sửa chữa, mua sắm các dụng cụ phục vụ chăn nuôi. Công ty chịu trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật nuôi, chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh, cung cấp lợn giống đầu vào, thức ăn, thuốc thú y và bao tiêu sản phẩm. Ngay từ những lứa nuôi đầu tiên đã mang lại lợi nhuận cho HTX bình quân hơn 400 triệu đồng/lứa.

Nằm ở vùng bán sơn địa, HTX NN Phù Bài (Hương Thủy) có tổng diện tích 763,5 ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó trên 450 ha rừng trồng, chủ yếu là rừng keo. Kinh tế rừng bước đầu tạo bước đột phá trong đổi mới tư duy, phương thức phát triển SXKD dựa trên tiềm năng sẵn có. HTX còn giúp người dân nâng cao kỹ thuật trồng, chăm sóc rừng, cung ứng dịch vụ phân bón, nâng cao hiệu quả chất lượng sản phẩm của rừng trồng, hướng đến chứng chỉ FSC.

Các diện tích rừng keo mang lại thu nhập từ 65 - 70 triệu đồng/ha. Bên cạnh đẩy mạnh việc chăm sóc, phát triển và quản lý rừng có hiệu quả, hiện HTX đã vận động 50 hộ thành viên đăng ký tham gia chứng chỉ rừng FSC với diện tích 250 ha, trong đó hộ có diện tích lớn nhất là 8 ha, hộ có diện tích ít nhất là 0,5 ha.

Thành lập mới 10-15 HTX/năm

Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, ông Trần Lưu Quốc Doãn thông tin, thời gian qua, Liên minh HTX tích cực phối hợp với các địa phương, ban ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thành lập mới HTX hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Bình quân mỗi năm đã vận động thành lập mới 10-15 HTX, riêng năm 2019 thành lập 29 HTX.

Công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ tích cực, hiệu quả đã thu hút trên 95% tổng số HTX trên địa bàn tỉnh tham gia thành viên Liên minh HTX tỉnh. Chất lượng HTX ngày càng tăng, nhiều mô hình HTX kiểu mới xuất hiện, SXKD hiệu quả, như các HTX trên các lĩnh vực đa ngành, đa nghề, làng nghề, nuôi trồng thuỷ sản, chợ, thủ công mỹ nghệ, khai thác đá, đúc, thanh niên, tin học...

Liên minh HTX tỉnh tích cực tư vấn, hướng dẫn các HTX chuyển đổi mô hình hoạt động đúng bản chất của HTX kiểu mới. Trong đó chú trọng tập trung SXKD theo hướng tổng hợp đa ngành, đa nghề và nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phục vụ thành viên và thúc đẩy kinh tế hộ phát triển. Nhờ vậy chất lượng HTX được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ khá, giỏi tăng trên 50% so với nhiều năm trước.

Liên minh HTX đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển HTX của Chính phủ, tỉnh. Một số chính sách đáng chú ý như hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX kiểu mới, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh; huy động nguồn lực hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cho phát triển HTX nông, lâm, ngư nghiệp; đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX nông nghiệp kiểu mới giai đoạn 2018-2020...

Thông qua các nguồn lực từ ngân sách Nhà nước hằng năm, kinh phí thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, kinh phí từ các tổ chức nước ngoài… Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức hàng chục lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho hàng trăm lượt cán bộ, thành viên HTX, DN vừa và nhỏ. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ cho cán bộ HTX tốt nghiệp đại học cam kết phục vụ tại HTX từ 10 năm trở lên với tổng kinh phí hơn 700 triệu đồng; tiếp tục tư vấn và hỗ trợ các HTX cài đặt phần mềm kế toán HTX, góp phần nâng cao hiệu quả trong quản lý, SXKD.

Liên minh HTX tiến hành tổng hợp và đề xuất UBND tỉnh quyết định đầu tư xây dựng trang thông tin điện tử cho 133 HTX trên địa bàn tỉnh, kết nối liên thông với trang thông tin điện tử của Liên minh HTX tỉnh có tích hợp phần mềm kế toán HTX và phần mềm quản lý HTX. Đồng thời đề xuất và được UBND tỉnh phê duyệt kinh phí thực hiện xây dựng sàn giao dịch sản phẩm HTX, góp phần quảng bá và tiêu thụ sản phẩm cho các HTX trên địa bàn tỉnh…

Bài, ảnh: Hoàng Thế

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP