Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

06/07/2019 - 06:45

KỶ NIỆM NGÀY HỢP TÁC XÃ QUỐC TẾ

“Hợp tác xã vì việc làm bền vững”

TTH - Đó là chủ đề tại lễ kỷ niệm Ngày Hợp tác xã (HTX) Quốc tế, hướng đến xây dựng HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa có sức lan tỏa, xây dựng mô hình HTX, liên hiệp HTX tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Mô hình nông sản sạch của HTX Nông sản sạch A Lưới

HTX đóng vai trò là các tổ chức kinh tế, tạo cơ hội việc làm, sinh kế và thu nhập cho thành viên và người lao động.

Báo cáo gần đây của một Công ty Luật của Anh (PwC) cho thấy, HTX đang đi đầu và đóng góp to lớn vào việc thực hiện và tuyên truyền về Các mục tiêu Phát triển Bền vững (MTPTBV).

Năm 2016, Liên minh HTX Quốc tế đã phát động chiến dịch HTX đến năm 2030 để thể hiện những cam kết của HTX đối với Các MTPTBV của LHQ và tôn vinh những đóng góp của HTX trong việc tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn.

Ông Ariel Guarco, Chủ tịch Liên minh HTX Quốc tế phát biểu: Vào Ngày HTX Quốc tế, chúng ta sẽ chứng minh với thế giới rằng, HTX có thể phát triển cùng với sự dân chủ, công bằng và bình đẳng xã hội. Các HTX không thể tiếp tục lãng phí các nguồn lực kể cả nguồn lực con người, cần phải cải thiện hiện tại và bảo vệ tương lai cho các thế hệ sau.

Khu vực kinh tế hợp tác (KTHT), HTX cả nước nói chung, trên địa bàn tỉnh nói riêng đang tham gia tích cực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm và tăng thu nhập cho đông đảo người dân, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. HTX đóng góp vào GDP của khu vực KTHT và thành viên HTX ngày càng tăng; góp phần quan trọng thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội, như tạo việc làm, nâng cao thu nhập của người dân, phù hợp với mục tiêu tăng trưởng kinh tế…

Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, ông Trần Lưu Quốc Doãn đánh giá, phong trào HTX trên địa bàn tỉnh đã có những đóng góp đáng ghi nhận trong sự phát triển của khu vực KTHT. Trên địa bàn tỉnh có 259 HTX hoạt động đa dạng các ngành, lĩnh vực và phân bố trên hầu hết các địa bàn trong tỉnh, đặc biệt là một số vùng sâu, vùng xa đã thành lập HTX. Nhiều HTX có thành viên và người lao động là đồng bào dân tộc thiểu số, như các HTX Dệt thổ cẩm ở huyện A Lưới, HTX Dịch vụ Thượng Quảng (Nam Đông), hơn 10 HTX lâm nghiệp bền vững ra đời…

Cách đây 97 năm, Liên Hợp quốc có Nghị quyết số 47/90 quyết định lấy ngày thứ 7 đầu tiên của tháng 7 hàng năm là Ngày Quốc tế HTX. Ông Ariel Guarco, Chủ tịch Liên minh HTX Quốc tế nói: Chúng ta đại diện cho 1,2 tỷ thành viên HTX. Không có phong trào kinh tế, xã hội và chính trị nào trên thế giới mà tuổi đời chưa đến 200 năm lại có thể phát triển vững mạnh như chúng ta. Chúng ta đã tiêu thụ, sản xuất và sử dụng các nguồn lực mà hành tinh này mang lại cho chúng ta một cách thân thiện với môi trường và với cộng đồng. Đó là điều tại sao chúng ta là đối tác chính trong việc thực hiện các MTPTBV của Liên Hợp quốc.

Sự phát triển và các đóng góp của khu vực KTHT của tỉnh, mà nòng cốt là các HTX trong thời gian qua đã đạt được những kết quả bước đầu, cho thấy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và Liên minh HTX tỉnh rất đáng kể. Liên minh HTX tỉnh đã chủ động tham mưu, đề xuất với tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; làm tốt công tác tuyên truyền vận động thành lập HTX, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các HTX và triển khai có hiệu quả nhiều chương trình hỗ trợ khu vực KTHT.

Mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa chủ lực trên địa bàn tỉnh đang dần hình thành và có chiều hướng tích cực. Các HTX đang bước đầu liên kết với các đơn vị đầu tư trang thiết bị, cơ sở hạ tầng, tìm kiếm thị trường, giải quyết đầu ra sản phẩm cho bà con. Từ đó tránh được tình trạng tư thương ép giá, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho bà con địa phương, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

Thông qua xây dựng chuỗi giá trị, HTX cung cấp dịch vụ đầu vào cho thành viên HTX với giá thấp nhất và đảm bảo đầu ra cho sản phẩm với giá cao nhất, thay vì phải qua các khâu trung gian làm tăng giá đầu vào và hạ giá thành sản phẩm. Việc xây dựng HTX gắn với chuỗi giá trị giúp cho các thành viên có tiếng nói mạnh mẽ hơn, có năng lực đàm phán trong giao dịch với đối tác.

Theo ông Doãn, giải pháp cơ bản, lâu dài là phải tập trung xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm; tăng cường hỗ trợ các HTX nâng cao nhận thức, thích ứng thị trường, năng lực quản trị, đàm phán, xây dựng và quảng bá thương hiệu, duy trì quan hệ đối tác. Đồng thời xây dựng HTX gắn với xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững…

Bài, ảnh: HOÀNG TRIỀU

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP