15/12/2015 - 17:58

Huế, Hương Trà và Phong Điền thông qua nhiều nghị quyết, chương trình quan trọng

TTH -  Ngày 15/12, Thành ủy Huế tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 3, khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020, nhằm nghe, thảo luận và thông qua nhiều chương trình, Nghị quyết quan trọng, gồm: báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2016, chương trình công tác năm 2015 của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và năm 2016 của Ban chấp hành Đảng bộ TP Huế, khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020…
 

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Huế Huỳnh Cư nhấn mạnh, 2016 là năm đầu tiên trong thực hiện kế hoạch 5 năm, 2016-2020. Vì thế, các phòng ban, chính quyền địa phương cần nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, tạo tiền đề tốt cho các năm tiếp theo thực hiện đạt và vượt các kế hoạch đề ra. Riêng năm 2015, TP Huế thực hiện khá tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, với 12/12 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Đời sống của người dân không ngừng được nâng lên. Quốc phòng an ninh đảm bảo, không xảy ra các vụ trọng án. Y tế, giáo dục ngày càng được quan tâm đầu tư, chăm lo…
 Ngày 15/12, Thị ủy Hương Trà tổ chức kỳ họp thứ 3, lần 1 – mở rộng nhằm đánh giá tình hình kinh tế-xã hội (KT-XH) năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016, kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020. Năm 2015, Hương Trà có 17/19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch (KH); tốc độ tăng gía trị sản xuất ước đạt 20,2%; dịch vụ đạt 20,3% cao hơn tốc độ chung của các ngành kinh tế; lĩnh vực công nghiệp-xây dựng tăng 27,2%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 1.300 tỷ đồng; thu ngân sách ước đạt 107 tỷ đồng. Công tác chỉnh trang, phát triển đô thị có nhiều khởi sắc. Lĩnh vực văn hóa – xã hội ngày càng chuyển biến tích cực; công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, người nghèo được chú trọng; quốc phòng an ninh được giữ vững...
Hội nghị cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: công tác lập và triển khai các quy hoạch còn chậm; thực hiện KH xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới còn nhiều bất cập; việc thu hút đầu tư còn hạn chế; huy động nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng KT-XH tiếp tục gặp khó khăn...
 Sáng 15/12, Hội nghị Huyện ủy Phong Điền lần thứ 4, khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 chính thức khai mạc.
Trong thời gian 1,5 ngày (15 và 16/12) hội nghị tập trung thảo luận cho ý kiến và đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016; thông qua chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2016; chương trình kiểm tra, giám sát của Huyện ủy năm 2016; bàn và thông qua một số nội dung quan trọng khác.
Trên cơ sở đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng liên quan đến sản xuất nông nghiệp; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nhất là vấn đề nuôi tôm trên cát, năng suất, chất lượng cây lúa; vấn đề văn hóa xã hội, xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia... Năm 2016, Phong Điền phấn đấu hoàn thành 15 chỉ tiêu chủ yếu, 3 chương trình trọng điểm; thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng; thu ngân sách đạt 108 tỷ đồng; đầu tư toàn xã hội 1.700 tỷ đồng; giảm 2% hộ nghèo theo chuẩn mới; xây dựng 2-3 xã đạt chuẩn nông thôn mới; nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy Nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt quy chế dân chủ.

Nhóm PV

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP