16/09/2014 - 15:25

Huế sẽ có Trường đại học Luật

TTH.VN - Ngày 16/9, PGS.TS.Lê Văn Anh, Phó Giám đốc Đại học Huế cho biết Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chủ trương thành lập Trường đại học Luật thuộc Đại học Huế trên cơ sở Khoa Luật thuộc Đại học Huế.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Đại học Huế, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và các Bộ, cơ quan liên quan chỉ đạo việc xây dựng, tổ chức thẩm định Dự án thành lập Trường đại học Luật – Đại học Huế theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo PGS.TS.Lê Văn Anh, Đề án thành lập đã có nhưng còn phải trình Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ liên quan để thông qua. Sớm nhất vào cuối năm nay hoặc sang năm, Trường đại học Luật - Đại học Huế mới chính thức được thành lập”.

Khoa Luật trực thuộc Đại học Huế được thành lập trên cơ sở tách ra từ Khoa Luật Trường Đại học Khoa học theo Quyết định số 868/QĐ-ĐHH-TCNS ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Giám đốc Đại học Huế. Đây là tiền đề cơ sở cho việc xây dựng đề án thành lập Trường đại học Luật - Đại học Huế trước năm 2015.

Ngọc Hà

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP