Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

22/07/2019 - 11:48

Hướng dẫn biện pháp sản xuất lúa “ba giảm, ba tăng”

TTH.VN - Trung tâm Khuyến nông (TTKN) tỉnh đã nhấn mạnh hiệu quả từ ứng dụng mô hình “ba giảm ba tăng” trong sản xuất lúa, đồng thời triển khai tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật cho bà con nông dân vào sáng 22/7.

Mô hình lúa ứng dụng "ba giảm, ba tăng" ở Thủy Vân (TX. Hương Thủy)

Chương trình "ba giảm, ba tăng" là một tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất lúa được Bộ NN & PTNT chứng nhận. Áp dụng các biện pháp kỹ thuật tổng hợp trong canh tác lúa để giảm lượng giống gieo, giảm phân bón và thuốc bảo vệ thực vật nhưng vẫn đảm bảo tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và lợi nhuận cho nông dân, tạo nên một nền nông nghiệp bền vững.

Các biện pháp được TTKN tập trung triển khai là tăng cường công tác chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật, quy trình canh tác và phòng trừ dịch bệnh, kết hợp tập huấn về lý thuyết với thực hành, nâng cao kỹ năng cho người lao động; giúp nông dân nắm và nhận biết các đối tượng sâu bệnh gây hại, sinh vật có ích trên đồng ruộng và biện pháp xử lý đúng cách, đúng thời điểm để mang lại hiệu quả cao; nâng cao trình độ nhận biết và sử dụng an toàn, hiệu quả các loại thuốc BVTV trong sản xuất lúa, hạn chế tình trạng lạm dụng thuốc BVTV, góp phần làm ra nông sản sạch, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh thông qua các hoạt động, như tổ chức tham quan, hội thảo, đưa tin về hiệu quả của mô hình trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người có thể biết và thực hiện đúng kỹ thuật.

Tin, ảnh: Hoàng Triều

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP