Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

05/07/2017 - 21:57

Hướng dẫn chính sách chuyển đổi nghề do sự cố môi trường biển

TTH - Cho vay để chuyển đổi nghề khai thác hải sản tầng đáy sang tầng nổi trong phạm vi 20 hải lý trở vào, gồm các nghề câu vàng, câu tay, rê nổi tầng mặt, vây ánh sáng, mành chụp ánh sáng và pha xúc…

Thông tin trên được Chi cục Thủy sản tỉnh công bố  tại hội nghị hướng dẫn thủ tục hành chính về triển khai chính sách khôi phục sản xuất, chuyển đổi nghề cho ngư dân diễn ra ngày 5/7.

Cá nhân có tên trong danh sách bị thiệt hại được bồi thường do sự cố Formosa gây ra, có nhu cầu khoanh nợ, không tính lãi và tiếp tục được vay vốn chuyển đổi nghề khai thác thủy sản tầng nổi phải có đơn đăng ký, có xác nhận của UBND cấp xã; có phương án sản xuất kinh doanh khả thi. Đơn khoanh nợ, vay vốn và phương án sản xuất của cá nhân có nhu cầu nộp cho UBND cấp huyện (qua phòng nông nghiệp và PTNT huyện, phòng kinh tế thị xã).

Hoàng Triều 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP