Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

26/10/2021 - 06:39

Hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và thu thập cung- cầu lao động

TTH.VN - Chiều 25/10, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025, triển khai thu thập, lưu trữ, tổng hợp biến động thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Ngành lao động, thương binh, xã hội và các địa phương tập trung xác định hộ làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025

Tại hội nghị, Sở LĐTB&XH hướng dẫn quy trình tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh ở cấp cơ sở, rà soát nhằm xác định, phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo và xác định hộ có mức sống trung bình cuối năm 2021. Đây sẽ là cơ sở thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2022, làm căn cứ để đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2022-2025 của các địa phương và trên toàn tỉnh.

Sở LĐTB&XH phối hợp xây dựng, ban hành hệ thống đăng ký và quản lý thông tin đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đây là hệ thống phần mềm nhằm hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, cán bộ thực hiện công tác giảm nghèo trong việc đăng ký thông tin, điều tra rà soát hộ nghèo.

Phần mềm được phát triển theo hướng khuyến khích người dân chủ động kê khai thông tin gia đình mình sau đó cán bộ cơ sở sẽ thực hiện thẩm định thông tin đó, nhằm đảm bảo tính khách quan trong quá trình điều tra, rà soát hộ nghèo hằng năm. Thay vì phải tính toán điểm số trên giấy điều tra như trước kia thì hệ thống sẽ tự động tính ra số điểm dựa trên các thông tin người dân kê khai.

Hội nghị còn hướng dẫn sử dụng và quản trị phần mềm cung, cầu lao động năm 2021. Theo đó nhằm thu thập, lưu trữ, tổng hợp biến động thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh năm 2021. Thu thập thông tin về thực trạng lao động, việc làm, thất nghiệp và không tham gia hoạt động kinh tế. Thu thập thông tin về thực trạng lao động của các doanh nghiệp có sử dụng lao động theo nghề và trình độ đào tạo; tiền lương, nhu cầu tuyển lao động, làm cơ sở để xác định hướng đào tạo và bố trí hợp lý nguồn nhân lực (gọi chung là thông tin cầu lao động).

Tin, ảnh: HOÀI THƯƠNG

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP