Giáo dục Tin tức giáo dục

31/07/2017 - 21:16

Trường đại học Y Dược Huế:

Hướng đến đào tạo bác sĩ Răng Hàm Mặt đạt chuẩn khu vực Đông Nam Á

TTH - Ngày 31/7, Tiến sĩ-BSCKII Trần Tấn Tài, Phó Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt (RHM), Trường đại học Y Dược Huế cho biết, đoàn chuyên gia Hội Giáo dục Nha khoa Đông Nam Á (SEAADE) vừa tổ chức chương trình đánh giá và tham vấn chương trình đào tạo Bác sĩ RHM tại Trường đại học Y Dược Huế. Hiện tại Việt Nam mới có 3 đơn vị đào tạo RHM được Hiệp hội đến đánh giá và tham vấn là Khoa Răng Hàm Mặt Trường đại học Y Dược Huế, Viện đào tạo RHM Đại học Y Hà Nội và Khoa Răng Hàm Mặt Trường đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh.

Chứng nhận Khoa RHM Trường đại học Y Dược Huế đã tham gia chương trình tham vấn và đánh giá của Hội Giáo dục Nha khoa Đông Nam Á (SEAADE).

Trước xu hướng đổi mới giáo dục theo hướng lấy người học làm trung tâm tại Việt Nam, Khoa RHM của Trường đại học Y Dược Huế đang đổi mới và cải cách chương trình giáo dục theo phương pháp giảng dạy tích cực - lấy sinh viên làm trung tâm thay vì lấy giảng viên làm trung tâm trước đây. “Khu vực Đông Nam Á đã cải cách chương trình đào tạo bác sĩ RHM theo hướng này nhằm đạt được mục đích sau khi ra trường, bác sĩ RHM sẽ đạt chuẩn đầu ra và chuẩn năng lực phù hợp với những năng lực cốt lõi của Hội Giáo dục Nha Khoa Đông Nam Á, từ đó có thể hành nghề trong cộng đồng kinh tế ASEAN. Trong xu thế hội nhập, tất cả các cơ sở giáo dục trong khu vực cần phải đổi mới chương trình đào tạo để phù hợp xu hướng phát triển chung của SEAADE”, Tiến sĩ-BSCKII Trần Tấn Tài nói.

Đoàn chuyên gia Hội Giáo dục Nha khoa Đông Nam Á (SEAADE) chụp ảnh cùng Ban Giám hiệu và cán bộ Khoa Răng Hàm Mặt Trường ĐH Y Dược Huế

Trong khuôn khổ Chương trình tham vấn và đánh giá chương trình đào tạo Bác sĩ RHM, các chuyên gia của Hội Giáo dục Nha khoa Đông Nam Á đã có những đánh giá và tham vấn cụ thể về chương trình đào tạo bác sĩ RHM tại Trường đại học Y Dược Huế. Đoàn đã đánh giá cao về chất lượng đào tạo và đặc biệt là năng lực giảng dạy của đội ngũ cán bộ giảng viên Khoa RHM của trường; đồng thời đề xuất khoa RHM cần có thêm chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên với các trường đào tạo chuyên ngành RHM ở khu vực Đông Nam Á.

Dịp này, Trường đại học Y Dược Huế và Khoa RHM đã tổ chức Hội thảo về đổi mới giáo dục với sự tham gia của các chuyên gia Hội Giáo dục Nha khoa Đông Nam Á (SEAADE).

“Khoa RHM Trường đại học Y Dược Huế đang xây dựng và sẽ bắt đầu áp dụng chương trình đổi mới về giáo dục nha khoa vào năm học tới đối với sinh viên bắt đầu vào học năm thứ nhất và các năm trước đó để sinh viên RHM khi ra trường đạt chuẩn đầu ra của Bộ Y tế Việt Nam và chuẩn đầu ra của Đông Nam Á. Việc áp dụng chương trình này sẽ mang lại cơ hội việc làm cao hơn cho sinh viên, đáp ứng nhu cầu hội nhập khu vực”, Tiến sĩ-BSCKII Trần Tấn Tài cho biết.

Ngọc Hà

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP