Kinh tế Kinh tế

01/04/2020 - 06:45

Hướng đến kho bạc điện tử

TTH - Sau 30 năm hình thành, phát triển, Kho bạc Nhà nước tỉnh (KBNN) đã có những bước chuyển mình quan trọng trong công tác quản lý quỹ ngân sách Nhà nước, quỹ dự trữ tài chính Nhà nước.

Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Nguyễn Hoàng Đệ

Đơn giản hóa thủ tục

Cải cách thủ tục hành chính được xem là dấu ấn nổi bật mà KBNN đạt được trong những năm qua. Đơn vị luôn đi đầu trong việc triển khai các chương trình hiện đại hóa, gần đây nhất là chương trình dịch vụ công trực tuyến, cảnh báo rủi ro… tạo tiền đề cho việc hình thành KBNN điện tử. Chương trình giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm soát, thanh toán, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị giao dịch.

Tính đến ngày 31/12/2019, đã có 1.182 chủ đầu tư mở tài khoản giao dịch với KBNN tỉnh, các huyện, thị xã, đạt 100% số đơn vị phải thực hiện theo quy định đăng ký sử dụng.

Giám đốc KBNN tỉnh Nguyễn Hoàng Đệ cho hay, KBNN tỉnh đang triển khai phối hợp chi tiền mặt qua ngân hàng thương mại (NHTM), mở thêm tài khoản thanh toán chi tiền, tạo thuận lợi cho các đơn vị giao dịch với kho bạc tỉnh. Nhờ đó, lượng giao dịch tiền mặt tại kho bạc giảm. Trong tổng thu tiền mặt 1.828 tỷ đồng; tổng chi tiền mặt 3.350 tỷ đồng năm 2019, KBNN chỉ chi tiền mặt qua kho bạc 1.829 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 54,6%, chi qua NHTM 1.520 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 45,4%. Riêng Văn phòng KBNN tỉnh mới triển khai thực hiện trong tháng 11- 12/2019 nhưng tỷ trọng thanh toán tiền mặt qua NHTM đã chiếm 70,2%.

Tập thể Kho bạc Nhà nước quyết tâm xây dựng kho bạc điện tử

Việc tập trung nguồn thu đầy đủ kịp thời theo đúng chế độ Nhà nước, triển khai phối hợp thu các khoản thu ngân sách Nhà nước qua NHTM, tạo thuận lợi cho các đơn vị giao dịch nhanh chóng, an toàn.

Ngoài ra, theo Đề án 30 của Chính phủ về đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực kho bạc quản lý, các thủ tục hành chính đã được niêm yết công khai tại các KBNN tỉnh và các KBNN cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng đến giao dịch. Năm 2017, KBNN cũng tiến hành tinh giản kiện toàn tổ chức bộ máy giảm từ 7 xuống còn 5 phòng và sáp nhập KBNN thành phố Huế vào KBNN tỉnh, đảm bảo ổn định, phát huy hiệu quả cao. Cán bộ viên chức giảm từ 202 người năm 2017 đến nay chỉ còn 181 người, nhưng chất lượng công việc đạt hiệu quả cao hơn.

Cùng với đơn giản hóa thủ tục, phong trào “Nụ cười công sở”, thể hiện văn minh công sở cũng đã khẳng định những chuyển mình trong công tác phục vụ công nhân của KBNN.

Giao dịch tại Kho bạc Nhà nước

Đảo đảm an toàn kho, quỹ

“Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của KBNN là đảm bảo an ninh, an toàn kho quỹ, vì thế để thực hiện nhiệm vụ trên, hệ thống KBNN đã tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, tự kiểm tra, kiểm tra đột xuất tại từng đơn vị; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa KBNN các cấp với cơ quan công an trên địa bàn trong đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối tiền, tài sản trong hệ thống KBNN”, Giám đốc KBNN tỉnh nhấn mạnh .

Chỉ trong năm 2019, KBNN đã tiến hành 4 cuộc thanh tra chuyên ngành; 19 cuộc kiểm tra; 1 cuộc kiểm toán nội bộ; 9 cuộc kiểm tra thường xuyên, 9 cuộc kiểm tra đột xuất công tác an toàn kho quỹ. Ngoài ra, KBNN còn tổ chức các cuộc kiểm tra công tác an toàn thông tin mạng tại hệ thống KBNN huyện.

Kết quả kiểm tra đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước (NSNN) trên 3,5 tỷ đồng, đề nghị thu hồi tạm ứng và thu hồi về tài khoản tiền gửi của chủ đầu tư hơn 3,3 tỷ đồng, đề nghị thu hồi nộp NSNN gần 15,67 tỷ đồng. Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra góp phần chấn chỉnh kịp thời các sai sót trong hoạt động nghiệp vụ, nhất là các lĩnh vực chi thường xuyên, chi đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa.

Theo ông Nguyễn Hoàng Đệ, song song với nhiệm vụ thu, công tác kiểm soát chi cũng luôn được KBNN chú trọng thực hiện tốt. Cùng việc quản lý chặt chẽ các khoản chi theo đúng chế độ tiêu chuẩn, định mức và đảm bảo trong phạm vi dự toán được phê duyệt, đơn vị cũng tích cực, chủ động phối hợp với đơn vị dự toán, chủ đầu tư đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác tạm ứng, thanh toán, góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng tốt nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách.

Các giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ và giải ngân dự toán, kế hoạch vốn được giao năm 2019 cũng được triển khai đảm bảo chặt chẽ theo quy định và hoàn thành thanh toán 100% số lượng chứng từ hợp lệ, giải ngân 80% dự toán, kế hoạch vốn được sử dụng năm 2019. Riêng kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2018 đảm bảo đến hết niên độ năm 2019 giải ngân đạt 100%.

Với những thành tích trong 30 năm qua, KBNN tỉnh được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba. Năm 2019 được nhận cờ thi đua xuất sắc trong khối tổng hợp của UBND tỉnh, được Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tôn vinh là Đảng bộ, cấp ủy tiêu biểu xuất sắc.

Giao dịch tại Kho bạc Nhà nước TP. Huế khi chưa sáp nhập vào Kho bạc Nhà nước tỉnh (ảnh tư liệu)

Kho bạc điện tử không còn xa

Trên cơ sở định hướng chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020, xây dựng KBNN hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả, phát triển ổn định vững chắc và hình thành KBNN điện tử. Hệ thống KBNN phấn đấu 100% các đơn vị sử dụng NSNN có giao dịch với các đơn vị KBNN thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy gắn với hiện đại hóa công nghệ quản lý nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống KBNN.

Giám đốc KBNN tỉnh thông tin, KBNN sẽ tăng cường phối hợp với cơ quan tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan tỉnh tăng cường công tác thu thông qua các NHTM, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, tập trung nhanh các nguồn thu vào NSNN hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2020. 

Ngoài ra, KBNN tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện kịp thời những sai sót và cảnh báo các nguy cơ rủi ro tiềm ẩn; xử lý nghiêm những đơn vị và cá nhân không chấp hành nghiêm túc chế độ, quy trình nghiệp vụ; nội quy, quy chế cơ quan và 10 điều kỷ luật của ngành. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ; tăng cường công tác cải cách hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân có quan hệ giao dịch. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong quá trình thực thi công vụ, chấp hành nghiêm các quy trình nghiệp vụ nội bộ, sớm hoàn thành thực hiện hiệu quả kho bạc điện tử.

Không ngừng đổi mới

Năm 2020, KBNN tiếp tục đổi mới, cải cách thủ tục hành chính... nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị giao dịch. Đẩy mạnh việc triển khai dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời, triển khai ứng dụng cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi ngân sách Nhà nước góp phần phòng ngừa, hạn chế rủi ro, thất thoát đối với các đơn vị sử dụng...

KBNN cũng triển khai thêm 2 dịch vụ mới, gồm: quản lý giao nhận hồ sơ trực tiếp (cho phép đơn vị giao dịch có thể nhận email thông báo kết quả xử lý hồ sơ hoặc tra cứu kết quả xử lý hồ sơ qua trang thông tin dịch vụ công); ứng dụng KBNN trên thiết bị di động (thông báo cho khách hàng về tình hình biến động số dư tài khoản của đơn vị sử dụng ngân sách tại KBNN, trạng thái xử lý giao nhận hồ sơ, chứng từ yêu cầu thanh toán, giấy rút tiền mặt của đơn vị sử dụng ngân sách trong quá trình giao dịch với KBNN). KBNN còn duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. Các phòng, KBNN huyện, thị xã trực thuộc áp dụng đúng theo quy trình nghiệp vụ và thủ tục hành chính quy định trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng và nâng cao hiệu quả phục vụ khách hàng.

Hoàng Loan

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP