Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

23/05/2020 - 14:47

Văn phòng UBND tỉnh:

Hướng đến mục tiêu trở thành "Cơ quan hành chính nhà nước kiểu mẫu"

TTH.VN - Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020- 2025 Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh ngày 23/5, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh, nhiệm kỳ tới, Đảng bộ cần tập trung xây dựng Văn phòng UBND tỉnh trở thành "Cơ quan hành chính nhà nước kiểu mẫu" theo 3 tiêu chí: xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp; xây dựng nền công vụ tiên tiến và xây dựng công sở điện tử.

Ban Chấp hành mới gồm 15 đồng chí ra mắt nhận nhiệm vụ

Muốn làm được điều này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cán bộ, đảng viên Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và toàn diện phương thức lãnh đạo của cấp ủy; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; tăng cường đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ, trí tuệ của cán bộ đảng viên trong Đảng bộ. Qua đó, góp phần tích cực xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hoá Huế, với đặc trưng văn hoá, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh theo Nghị quyết 54 của Bộ chính trị.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, cán bộ, đảng viên Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thách thức, đạt được những kết quả quan trọng trong xây dựng Đảng bộ và phát triển cơ quan; hoàn thành đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu đề ra của nhiệm kỳ 2015-2020.

Đáng chú ý, Đảng bộ lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu UBND tỉnh xây dựng, đôn đốc thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh và theo dõi thực hiện các chương trình, đề án, dự án trọng điểm của tỉnh, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có hiệu quả. Nổi bật là các Đề án: “Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế"; "Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh Thành Huế"; "Ngày Chủ nhật xanh - Hãy hành động để thừa Thiên Huế thêm xanh - sạch - sáng";  “Xây dựng Đô thị thông minh”...

Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc, truyền đạt và theo dõi việc triển khai thực hiện khoảng 2.500 ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh mỗi năm đến các sở ngành, địa phương. Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết đơn, thư thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ trên 90%. Nhờ vậy, những năm gần đây không để xảy ra khiếu kiện đông người, hạn chế khiếu kiện vượt cấp, những vụ việc tồn đọng kéo dài cơ bản được giải quyết. Tham mưu xử lý hồ sơ một cửa đúng thủ tục và thời gian quy định, đạt tỷ lệ 98,5%.

Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh đưa vào hoạt động hiệu quả Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện và bộ phận một cửa hiện đại cấp xã. Thực hiện công khai các thủ tục hành chính, cung cấp hơn 4.000 dịch vụ công trực tuyến mức độ 2,3,4 thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã phục vụ cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế….

Những kết quả trên là cơ sở và tiền đề để Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh có thể đạt được các mục tiêu đặt ra cho nhiệm kỳ tới 2020 – 2025 với mục tiêu xây dựng Văn phòng UBND tỉnh trở thành "Cơ quan hành chính nhà nước kiểu mẫu".

Đại hội đã bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 với 15 đồng chí; bầu 4 đại biểu dự đại hội cấp trên.

Tin, ảnh: Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP