Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

30/03/2020 - 06:45

Hướng đến nền hành chính hiện đại

TTH - Theo Giám đốc Trung tâm Hành chính công TP. Huế Nguyễn Hồ Công, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Huế, trung tâm đang xây dựng phương án chỉnh trang, nâng cấp cơ sở vật chất theo hướng hiện đại hóa, tăng cường tiện ích nhằm đảm bảo thuận tiện hơn nữa cho công dân và các tổ chức khi đến thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), hướng đến xây dựng nền hành chính hiện đại.

Người dân đến giao dịch tại Trung tâm Hành chính công TP. Huế

Tăng giao dịch trực tuyến

Quý 1/2020, Trung tâm Hành chính công (TTHCC) thuộc Văn phòng UBND TP. Huế đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn công dân, tổ chức thực hiện nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến. Trung tâm đồng thời hướng dẫn đăng ký sử dụng dịch vụ bưu chính công để thuận tiện trong nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà. Để thực hiện có hiệu quả hình thức mới này, trung tâm đã hỗ trợ tạo 3.080 tài khoản tiếp cận việc giao dịch thủ tục hành chính.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 1/1/2020 đến 15/2/2020, TTHCC TP. Huế đã tiếp nhận 420 hồ sơ giao dịch trực tuyến, chiếm tỷ lệ 10,7% tổng số hồ sơ tiếp nhận. Cũng trong thời gian này, có 94,7% hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố và các cơ quan chuyên môn trực thuộc được giải quyết đúng hạn. Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn liên quan đến lĩnh vực đất đai đạt 97,7%.

Một cửa và một cửa liên thông

Là đơn vị được tỉnh chọn làm điểm đưa vào khai trương, chính thức vận hành từ đầu tháng 4/2017, TTHCC thành phố với phương châm “Công khai - minh bạch - chính xác - đúng pháp luật”, là đầu mối và chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện tiếp nhận, hướng dẫn và trả kết quả các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. TTHCC đã triển khai thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông. Qua đó thực hiện tiếp nhận và trả kết quả 319 TTHC thuộc 14 lĩnh vực thẩm quyền UBND và các cơ quan cấp huyện; trong đó, có 46 TTHC được giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông từ UBND cấp phường đến UBND TP. Huế và các cơ quan cấp tỉnh.

TTHCC TP. Huế chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường ứng dụng các phần mềm công nghệ thông tin (CNTT) vào quá trình xử lý công việc. Tất cả các TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện được thường xuyên cập nhật, niêm yết công khai 100% tại bảng niêm yết đặt ở trung tâm và trên trang thông tin điện tử thành phố. Trung tâm cũng đã thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ theo quy trình 4 tại chỗ đối với 165 TTHC ban hành theo Quyết định số 2776/QĐ - UBND ngày 31/10/2019 của UBND tỉnh.

Định kỳ và đột xuất, trung tâm tổ chức rà soát hồ sơ, tổng hợp số liệu để báo cáo và tham mưu UBND thành phố đôn đốc việc giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị chuyên môn nhằm giảm thiểu tình trạng hồ sơ trễ hạn gắn với tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của công dân và các tổ chức khi đến giải quyết TTHC.

Mới đây, ngày 17/2/2020, thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Huế, trung tâm tiến hành niêm yết thông báo việc dừng tiếp nhận các hồ sơ thuộc loại thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tiên tại trung tâm và hướng dẫn cho các tổ chức, công dân thực hiện nộp hồ sơ tại UBND các phường.

Góp phần hiện đại hóa nền hành chính

Chương trình cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, xây dựng đô thị thông minh được xác định là 1 trong 4 chương trình trọng điểm của thành phố thời kỳ 2020 - 2025. Để thực hiện thành công chương trình này, cần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của TTHCC.

Tuy còn gặp nhiều khó khăn và vướng mắc nhưng TTHCC TP. Huế đã cho thấy đang hướng tới đáp ứng mục tiêu hiện đại hóa các TTHC. Gần đây, trung tâm đã áp dụng phần mềm dịch vụ công để tiếp nhận, xử lý và trả kết quả giải quyết TTHC đối với 100% hồ sơ giao dịch; thường xuyên cập nhật, phối hợp với cơ quan chuyên môn cập nhật vào phần mềm khi có các quy định mới về thời gian, lệ phí xử lý TTHC.

Năm 2019, TTHCC triển khai tổng cộng 294 TTHC được cung cấp hình thức tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC trực tuyến mức độ 3 và 4 qua cổng dịch vụ công, tăng 84 TTHC so với năm 2018; áp dụng thêm 2 kênh tiếp nhận thông tin, hỏi đáp, kiến nghị và phản ánh của người dân là Facebook và Zalo.

Bài, ảnh: THANH HƯƠNG

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP