Kinh tế Xây dựng - Giao thông

24/02/2022 - 13:15

Hướng đến vùng đô thị lõi trung tâm

TTH - Một loạt các công trình, dự án hạ tầng giao thông được lên kế hoạch đưa vào đầu tư từ nay đến 2025, hứa hẹn diện mạo đô thị Hương Trà – cửa ngõ phía Bắc TP. Huế và tỉnh sẽ đổi thay mạnh mẽ.

Đô thị Hương Trà được mở rộng khang trang

Theo đánh giá của lãnh đạo thị xã Hương Trà, sau 1 thập kỷ lên thị xã, cơ sở hạ tầng địa phương dù được quan tâm đầu tư nhưng thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của đô thị loại IV, đô thị văn minh, hiện đại. Diện mạo đô thị thay đổi còn chậm. Nguồn vốn đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là các dự án phát triển đô thị.

Đến nay, vẫn còn nhiều chỉ tiêu chưa đạt chuẩn tối thiểu theo tiêu chí phân loại đô thị, nhất là hệ thống giao thông, thoát nước và xử lý nước thải, hệ thống thiết chế văn hoá từ thị xã đến cơ sở. Các phường nội thị chưa thực sự quan tâm đúng theo yêu cầu của lĩnh vực phát triển đô thị. Công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng còn hạn chế.

“Thêm vào đó, địa phương cũng bị chi phối, thụ động trong quản lý bởi quy hoạch chung thành phố Huế nên một số định hướng chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra”, Trưởng phòng Quản lý đô thị Hương Trà - Nguyễn Ngọc Linh bày tỏ.

Để phát triển Hương Trà đúng với định hướng phát triển chung của tỉnh, nhất là sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng thị xã xứng tầm đô thị động lực phía Bắc của tỉnh, theo Bí thư Thị uỷ Hương Trà - Hà Văn Tuấn, địa phương sẽ triển khai quyết liệt chương trình trọng điểm phát triển đô thị để từng bước làm thay đổi diện mạo đô thị và nông thôn.

“Muốn cửa ngõ phía Bắc đẹp lên, thị xã phải triển khai các công trình kết cấu hạ tầng mang tính trụ cột, cải thiện môi trường cảnh quan để nâng cao chất lượng đô thị và cuộc sống cho người dân. Trước mắt là tập trung huy động nguồn lực xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng đô thị hóa đồng bộ, hiện đại đáp ứng các tiêu chí theo quy định của đô thị loại IV và xa hơn là đáp ứng những tiêu chí vùng đô thị lõi trung tâm của tỉnh”, ông Hà Văn Tuấn nói.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, một loạt các công trình, dự án hạ tầng giao thông được lên kế hoạch đưa vào đầu tư. Trong đó, thị xã ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình liên kết vùng quan trọng, tập trung nguồn lực xây dựng hệ thống đường bộ liên kết giữa các vùng, quan tâm đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng đô thị trọng điểm, như: Chỉnh trang hai bên Quốc lộ 1A, đầu tư đường ven sông Bồ, nâng cấp Tỉnh lộ 16, hệ thống giao thông nội thị; các tuyến đường ngang nối Quốc lộ 1A đến các xã, phường. Tập trung nguồn lực từng bước đầu tư xây dựng một số trục cảnh quan theo quy hoạch. Đầu tư hệ thống cây xanh, cảnh quan môi trường đô thị (đến nay, toàn thị xã có tổng 36 tuyến đường trồng cây xanh, trong đó, khu vực đô thị đã trồng trên 5.700 cây xanh các loại; khu vực nông thôn trồng gần 13 ngàn cây xanh). Xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao phục vụ đời sống, sinh hoạt của bà con Nhân dân. Xúc tiến các dự án đầu tư các khu dân cư đô thị ở Tứ Hạ - Hương Văn... Thị xã cũng đang tổ chức lập Chương trình phát triển đô thị Hương Trà đến năm 2025, định hướng đến 2030.

Trước mắt, “thị xã tập trung huy động mọi nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng đô thị, đẩy mạnh phát triển KT-XH bằng nhiều chủ trương, chính sách linh hoạt như: sử dụng hiệu quả nguồn đầu tư từ ngân sách Nhà nước, huy động mọi nguồn lực trong dân, doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác. Đồng thời, tranh thủ các nguồn vốn để tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị; cải thiện môi trường đầu tư sản xuất kinh doanh. Xây dựng các điểm và vùng trung tâm thương mại - dịch vụ, góp phần tạo động lực phát triển đô thị”, ông Tuấn cho hay.

Bài, ảnh: Liên Minh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP