Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

13/05/2018 - 07:48

Hương Thọ xây dựng hạt nhân lãnh đạo trong vùng giáo

TTH - Với nhiều giải pháp quyết liệt, đến nay, Đảng ủy xã Hương Thọ (Hương Trà) đã phát triển được 3 đảng viên là người có đạo, tạo nên những cán bộ nòng cốt, hạt nhân lãnh đạo trong vùng giáo dân trên địa bàn.

Hạt nhân

Thôn Thạch Hàn có 105 hộ dân, nơi có Giáo xứ Đá Hàn với hơn 99% đồng bào theo đạo. Trước đây, thôn chỉ có 2 đảng viên nên phải sinh hoạt ghép với Chi bộ thôn La Khê Trẹm. Mặc dù cấp ủy các cấp và đảng viên ở đây đã lãnh đạo tốt công tác củng cố các tổ chức đoàn thể và chăm lo đời sống giáo dân, tuy nhiên, công tác phát triển đảng viên là đồng bào có đạo gặp không ít trở ngại. Ông Mai Văn Xuân, Bí thư Đảng ủy xã Hương Thọ cho biết: “Công tác phát triển đảng viên vùng đồng bào Công giáo là nhiệm vụ hết sức khó khăn, cần sự khéo léo, đồng lòng của cả hệ thống chính trị. Bởi đồng bào có đạo hiểu biết về chủ trương của Đảng đối với công tác tôn giáo còn những hạn chế nhất định, một bộ phận giáo dân còn băn khoăn khi đứng vào hàng ngũ của Đảng…”.

Chi bộ thôn Thạch Hàn phối hợp với chức sắc, chức việc trong Hội đồng giáo xứ tuyên truyền, vận động giáo dân phát triển kinh tế rừng

Trước thực trạng đó, Đảng ủy xã đã lãnh đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động quần chúng tích cực tham gia các phong trào ở khu dân cư và trong vùng giáo, làm cầu nối đoàn kết tôn giáo. Qua đó, phát hiện những quần chúng ưu tú ở vùng Công giáo để tạo nguồn phát triển đảng. Các cấp ủy Đảng chú ý đến các đối tượng như: công an viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể là người có đạo; phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ những quần chúng ưu tú...

Đảng viên Lê Vĩnh Thọ là người có đạo, năm nay mới 35 tuổi nhưng đã có hơn 10 năm tuổi Đảng, hiện là công an viên thôn Thạch Hàn, bộc bạch: “Qua môi trường công tác và hoạt động phong trào, được cấp ủy, các ban ngành và đảng viên Trương Văn Vân giác ngộ, tạo điều kiện phấn đấu, rèn luyện và giới thiệu, nên tôi đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Phát huy vai trò trách nhiệm của người đảng viên, tôi luôn tích cực vận động bà con giáo dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thi đua thực hiện phong trào yêu nước. Đồng thời, chăm lo công tác phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu quần chúng ưu tú là người có đạo cho tổ chức Đảng”.

Bí thư Chi bộ thôn Thạch Hàn Trương Văn Vân thông tin thêm: “Sau khi phát triển thêm đảng viên Lê Vĩnh Thọ, Chi bộ thôn Thạch Hàn được thành lập. Qua đó, hằng năm chi bộ tiến hành khảo sát, đánh giá chất lượng quần chúng ưu tú, luôn đổi mới việc sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng viên và tổ chức Đảng, phát huy vai trò các chức sắc, chức việc trong tôn giáo để tạo lòng tin đối với đồng bào có đạo…”.

Cầu nối giữa Đảng với đồng bào có đạo

Theo Bí thư Đảng ủy xã Mai Văn Xuân, để phát triển đội ngũ đảng viên, Đảng ủy đã xây dựng nghị quyết chuyên đề, trong đó tập trung phát triển đảng viên mới ở những địa bàn còn ít đảng viên, đặc biệt là ở vùng đồng bào Công giáo; phấn đấu trong nhiệm kỳ, mỗi chi bộ ở những địa bàn trọng điểm này phải kết nạp được từ 1 đến 2 đảng viên.

Theo đó, Chi bộ thôn Thạch Hàn phân công đảng viên phụ trách các nhóm dân cư để tìm hiểu hoàn cảnh, nắm bắt nguyện vọng của bà con giáo dân nhằm tạo sự đồng thuận trong thực hiện các mặt công tác. Vận động các chức sắc, chức việc, ban đại diện giáo dân cùng phối hợp với cấp ủy, các ban ngành, đoàn thể của thôn thường xuyên tổ chức tuyên truyền cho giáo dân tham gia các phong trào do địa phương phát động. Nhờ vậy, người dân tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, không ngừng củng cố khối đại đoàn kết. Công tác phát triển đảng trong giáo dân từ đó đã có những bước chuyển tích cực. Đến nay, chi bộ đã phát triển được 3 đảng viên là người có đạo, nâng tổng số lên 5 đảng viên, tạo nên những hạt nhân trong vùng giáo trên địa bàn.

Ông Nguyễn Hải, Phó Chủ tịch Nội vụ Hội đồng Giáo xứ Đá Hàn, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Thạch Hàn, là thành viên tiên phong trong các phong trào hoạt động đã góp phần làm đổi thay ở thôn Thạch Hàn, từ việc thành lập Chi hội Khuyến học, Chi hội Chữ thập đỏ, đến công tác phát triển đảng viên là người có đạo, công tác xóa đói giảm nghèo... Trên 20 năm làm chức sắc, chức việc trong Hội đồng giáo xứ thì cũng chừng đó thời gian ông làm Trưởng ban công tác Mặt trận thôn. Các thành quả của thôn về huy động nguồn lực trong giáo dân xây dựng đường giao thông, công trình phúc lợi đều có sự đóng góp quan trọng của ông. “Sau khi chi bộ triển khai nghị quyết của Đảng ủy về công tác phát triển đảng, tôi đã cùng với cấp ủy, các đoàn thể trong thôn bàn bạc, tìm ra những giải pháp nhằm đẩy mạnh các phong trào ở địa phương. Qua đó, phát hiện quần chúng ưu tú là người có đạo để chi bộ vận động, bồi dưỡng tạo nguồn. Hiện tại, Bí thư chi đoàn thôn là một trong những quần chúng ưu tú là người có đạo, đang được chi bộ và Ban công tác mặt trận tuyên truyền, vận động, bồi dưỡng để phát triển đảng…” – ông Nguyễn Hải chia sẻ.

Về phía các đảng viên là đồng bào Công giáo đã và đang phát huy vai trò trong các phong trào thi đua tại địa phương, tạo sự phấn khởi trong quần chúng là người có đạo. Họ đã trở thành cầu nối giữa đồng bào có đạo với Đảng, là hạt nhân trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo AN – QP ở địa phương, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong vùng đồng bào có đạo.

Bài, ảnh: Bá Trí

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP