12/11/2014 - 06:19

Hương Thủy biểu dương cựu chiến binh làm kinh tế giỏi

TTH - Sáng 11/11, Hội Cựu chiến binh thị xã Hương Thủy tổ chức hội nghị đại biểu cựu chiến binh làm kinh tế giỏi lần thứ V. Hội nghị đã biểu dương 5 hội viên có thành tích nổi bật trong số hơn 100 cựu chiến binh làm kinh tế giỏi của thị xã.      

Tại thời điểm này, Hương Thủy có 874 hội viên Hội Cựu chiến binh có mức sống khá và giàu, 407 hội viên có mức sống trung bình, 8 hội viên cận nghèo và 5 hội viên thuộc diện hộ nghèo. Hiện nay, các hội viên của Hội Cựu chiến binh Hương Thủy đang có một số mô hình làm kinh tế hiệu quả, như: sản xuất kinh doanh tổng hợp, nuôi cá nước ngọt, nuôi gia súc gia cầm tổng hợp, trồng cây lâu năm, doanh nghiệp tư nhân, trồng hoa và cây cảnh. Nhiều hội viên có lãi ròng từ 80-120 triệu đồng/năm, một số đạt mức 400-500 triệu đồng/năm...

Đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, từ nay đến năm 2016 Hội Cựu chiến binh thị xã Hương Thủy phấn đấu xóa nghèo thêm 3 hộ trở lên, giảm số hộ cận nghèo, nâng hộ khá và giàu.

Đồng Văn

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP