Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

22/11/2018 - 15:35

Hương Thủy: Bồi dưỡng đảng viên mới & đảng viên dự bị

TTH.VN - Sáng 22/11, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị TX. Hương Thủy khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng là các đảng viên mới kết nạp trong 6 tháng đầu năm 2018 và những đảng viên dự bị chưa được học tập, bồi dưỡng.

90 đảng viên mới, đảng viên dự bị đến từ các Chi, đảng bộ trên địa bàn thị xã sẽ được học tập, nghiên cứu các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN.

Lớp bồi dưỡng diễn ra đến ngày 3/12/2018.

                                                                         Tin, ảnh: Hàn Đăng

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP