28/07/2015 - 16:49

Hương Thủy: Các ngành dịch vụ tăng bình quân trên 10%/năm

TTH - Với mức tăng trưởng bình quân hằng năm ở mức 10,25%, các ngành dịch vụ của thị xã Hương Thủy đang chiếm 7,8% trong GDP địa phương.

Hương Thủy hiện có 4.370 cơ sở kinh doanh dịch vụ, tăng hơn 1.100 cơ sở so với năm 2010, chủ yếu là kinh doanh các mặt hàng, như: sản phẩm điện tử, điện lạnh, ô tô, xe máy... Hương Thủy cũng đầu tư mở rộng và phát triển đa dạng các loại hình kinh doanh dịch vụ và các loại hình dịch vụ văn hoá, giáo dục, y tế.

ĐỒNG VĂN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP