14/04/2016 - 20:20

Hương Thủy chốt danh sách 57 ứng cử viên đại biểu HĐND

TTH - Sáng 14/4, UBMTQ Việt Nam thị xã Hương Thủy tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, lập danh sách chính thức 57 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Sau phiên hiệp thương lần 2, Hương Thủy đã lập danh sách 59 người ứng cử đại biểu HĐND thị xã. Đến phiên hiệp thương lần 3 này, hội nghị thống nhất 2 ứng cử viên rút và lập danh sách chính thức 57 ứng cử viên để bầu 33 đại biểu vào HĐND thị xã nhiệm kỳ mới. Trong đó, có 25 ứng cử viên nữ (chiếm 43,86%), 20 ứng cử viên trẻ (chiếm 35,05%), 6 ứng cử viên ngoài Đảng (chiếm 10,52%) và 16 ứng cử viên tái cử (chiếm 28,07%)

ĐỒNG VĂN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP