Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

23/07/2012 - 10:50

Hương Thủy chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên

TTH - Những năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức cơ sở (TCCS) đảng trong sạch, vững mạnh và nâng cao chất lượng đảng viên (ĐV) là vấn đề cơ bản, xuyên suốt trong công tác tổ chức xây dựng Đảng của thị uỷ Hương Thuỷ.

Từ khâu kết nạp

Năm 2011, với chỉ tiêu kết nạp 150 ĐV, Hương Thủy kết nạp được 172 ĐV. Công tác phát triển ĐV không chỉ tăng cường về số lượng mà còn được nâng cao về chất lượng, theo hướng trẻ hóa, nữ nhiều hơn và có trình độ học vấn cao hơn. Trong số 172 ĐV mới kết nạp năm 2011, 75% có tuổi đời từ 18 đến 30 tuổi, 51,44% là nữ; 78,48% là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 94,76% có trình độ học vấn trung học phổ thông và 40,7% có trình độ cao đẳng, đại học trở lên.
 

Những đảng viên mới năm 2012 vừa được bồi dưỡng chính trị

 
Ông Trương Minh Tiến, UVTV Thị uỷ, Trưởng ban Tổ chức Thị uỷ Hương Thuỷ cho biết: Trong công tác phát triển Đảng, Thị uỷ luôn ưu tiên hàng đầu đối với việc nâng cao chất lượng ĐV. Với tình hình hiện nay, chúng tôi rất quan tâm phát triển ĐV từ lực lượng ưu tú trong đoàn viên thanh niên, khối trường học, ưu tiên lực lượng nữ và trẻ. Tuy nhiên, một trong những vấn đề mà chúng tôi đang rất băn khoăn và tìm hướng khắc phục là những đối tượng được đưa vào nguồn để phát triển Đảng, có tuổi trẻ, có trình độ, nhưng việc làm lại chưa ổn định. Ngoài quan tâm số lượng, chúng tôi cũng tập trung để nâng cao chất lượng ĐV mới để xây dựng được TCCS Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
 
Ông Nguyễn Văn Đấu, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Hương Thuỷ, trao đổi: “Thực hiện nhiệm vụ Thị uỷ giao, chúng tôi xác định trách nhiệm phải tích cực góp phần nâng cao chất lượng ĐV qua các lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng và ĐV mới. Thông qua chương trình giáo dục lý luận chính trị, những quần chúng ưu tú, ĐV mới sẽ được trang bị kiến thức cơ bản về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước và địa phương. Qua đó, giúp họ nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt hơn công việc mà bản thân đang đảm nhận”. Vấn đề này, ông Huỳnh Thanh Tâm, Bí thư Chi bộ tổ dân phố 8, phường Phú Bài, cũng đồng tình: “Chúng tôi luôn quan tâm và ưu tiên củng cố lực lượng đoàn viên thanh niên. Hiện nay, chi bộ và tổ dân phố có chủ trương cử những đoàn viên thanh niên tích cực tham gia học các lớp bồi dưỡng chính trị, góp phần nâng cao nhận thức về chính trị, về Đảng cho những quần chúng tốt. Sau đó, tổ chức tiếp tục tạo điều kiện để họ phấn đấu, rèn luyện ý chí vì mục tiêu của Đảng.
 
 
Đến đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát
 
Việc nâng cao chất lượng ĐV được kiểm soát toàn diện trên cả 3 mặt: kết nạp, rèn luyện và đưa những người không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Chính vì vậy, để giữ nghiêm kỷ luật Đảng, cùng với công tác bồi dưỡng chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ và dân vận, Thị ủy Hương Thủy luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát. Trong nhiệm kỳ 2005-2010, cấp uỷ các cấp và Uỷ ban Kiểm tra Thị uỷ Hương Thuỷ đã xem xét thi hành kỷ luật 69 đảng viên. 6 tháng đầu năm 2012, cùng với việc kết nạp được 78 đảng viên mới, đạt 52% kế hoạch năm, Thị uỷ Hương Thuỷ cũng đẩy mạnh công tác phối hợp kiểm tra, giám sát của Đảng với Thanh tra Nhà nước, giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân để nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát.
 
Qua công tác này, Ban Thường vụ Thị uỷ và các cấp uỷ cơ sở đã tiến hành kiểm tra 10 tổ chức cơ sở đảng, giám sát 3 tổ chức cơ sở đảng. Uỷ ban kiểm tra Thị uỷ tiến hành kiểm tra Đảng và 2 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ cơ sở giám sát 3 tổ chức Đảng; kiểm tra 4 tổ chức cơ sở đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thi hành kỷ luật tài chính, thu nộp và sử dụng đảng phí. Kết quả, đã xử lý kỷ luật 5 đảng viên với 3 hình thức cảnh cáo và 2 khiển trách, với các nội dung vi phạm: thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước về đất đai; lấn chiếm đất đai, vi phạm chính sách dân số và vi phạm về đạo đức, lối sống...
 
Với mục tiêu hằng năm có trên 80% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh và không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém, Hương Thuỷ tiếp tục đẩy mạnh công tác kiện toàn tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng ĐV qua việc chỉ đạo thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các bước kiểm điểm, tự phê bình và phê bình ở các cấp một cách hiệu quả sắp tới.

Đồng Văn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP