01/11/2015 - 16:28

Hương Thủy đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất và thu ngân sách

TTH - Từ đầu năm đến nay, nguồn thu từ tiền sử dụng đất của Hương Thủy đạt hơn 36 tỷ đồng, gần 49% KH, thấp so với kế hoạch và so với cùng kỳ năm trước.

Một trong những lý do của kết quả này là tiến độ triển khai kế hoạch thu tiền sử dụng đất còn chậm. Đẩy nhanh tiến độ này trong thời gian tới, UBND thị xã đôn đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và UBND các xã, phường đẩy mạnh thực hiện các giải pháp tăng số thu, nhất là công tác chào bán, tổ chức đấu giá các lô đất đã được phê duyệt và đủ điều kiện. Đồng thời, tiếp tục tập trung rà soát, tăng cường số thu các khoản thu cố định tại địa phương; tăng cường phối hợp với ngành thuế đẩy nhanh tiến độ thu các sắc thuế, phí và lệ phí, đặc biệt là thuế xây dựng nhà tư nhân, thuế đất phi nông nghiệp; rà soát thu đủ các khoản phí, lệ phí thu tại xã, phường; rà soát nguồn thu từ quỹ đất công ích 5% do các xã, phường quản lý, đảm bảo thu đủ và thu đúng pháp luật.

ĐỒNG VĂN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP