16/03/2016 - 21:35

Hương Thủy: Hiệp thương lần 2 đại biểu HĐND thị xã

TTH - Sáng 16/3, UBMTTQVN thị xã Hương Thủy tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thảo luận và lập danh sách sơ bộ 59 người ứng cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Hội nghị nghe báo cáo tình hình giới thiệu những người ứng cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ mới. Các đại biểu tiếp tục thảo luận việc lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND thị xã. Kết quả, danh sách 59 người ứng cử đại biểu HĐND thị xã được thống nhất cao và đều đáp ứng được các tiêu chuẩn đại biểu HĐND, đúng thành phần, cơ cấu, số lượng. Trong 59 người ứng cử lần này, có 26 người là nữ; 22 người trẻ tuổi; ngoài đảng có 7 người và 16 người tái cử. Số lượng đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu là 33 đại biểu.

ĐỒNG VĂN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP