09/05/2017 - 19:03

Hương Thủy nâng cao kỹ năng hoạt động của HĐND cấp xã

TTH.VN - Đây là mục đích của lớp tập huấn do Thường trực HĐND thị xã Hương Thủy tổ chức trong 2 ngày 9 và 10/5, nhằm nâng cao kỹ năng hoạt động cho 120 học viên là thành viên các ban của HĐND các xã, phường trên địa bàn.

Các học viên đã được nắm rõ hơn vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phương thức hoạt động của tổ chức HĐND, đại biểu HĐND và các kỹ năng cơ bản, như: xem xét, thẩm tra báo cáo, dự thảo nghị quyết tại các kỳ họp HĐND; chất vấn, thuyết trình, tranh luận; tổ chức giám sát chuyên đề, giám sát giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; hoạt động tiếp xúc cử tri và tiếp công dân.

ĐỒNG VĂN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP